Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Regler för färdtjänst

Följande regler gäller för färdtjänst inom Borås Stad.

§ 1 Rätt till färdtjänst

Tillstånd till färdtjänst ska, efter ansökan, meddelas den som är folkbokförd i Borås Stad och som på grund av funktionsnedsättning, vilken är bestående i minst tre månader, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Tillståndet till färdtjänst omfattar endast de resor som på grund av den enskildes funktionsnedsättning inte är möjliga att företa med annat färdsätt.

§ 2 Prövning av rätt till färdtjänst

Ansökan om tillstånd till färdtjänst samt återkallelse av sådant tillstånd prövas av Tekniska nämnden och sker utifrån lagen (1997:736) om färdtjänst och kommunens egna regler och tillämpningsföreskrifter.

§ 3 Tillståndets omfattning

Ett tillstånd till färdtjänst omfattar ett obegränsat antal resor.

§ 4 Färdtjänstens utförande

Den som beviljats färdtjänst beställer själv, eller genom ombud, resor hos färdtjänstens beställningscentral eller via annat av Tekniska nämndens hänvisade forum. Beställningscentralen samordnar de resor som beställts.

Beställning görs för direkta resor från en adress till en annan.

Beställning kan göras även för eventuellt medföljande passagerare.

§ 5 Område för färdtjänstresor

Färdtjänst ska anordnas för resor inom Borås Stad. Det gäller också för resor 10 km in i angränsande kommun om minst en av adresserna ligger inom Borås Stad samt för resor till och från Landvetter flygplats i samband med egen flygresa.
Färdtjänst vid vistelse i annan kommun kan beviljas om särskilda skäl föreligger.

§ 6 Avgifter

Vid färdtjänstresa inom Borås Stad tillämpas samma taxa som gäller för enkelbiljett inom kollektivtrafiken. Avgiften motsvarar biljett köpt i butik eller ombord på buss.

För resor till och från angränsande kommun gäller dubbel Borås Stad-avgift.

För resor till och från Landvetter flygplats gäller tredubbel Borås Stad-avgift.

Avgiften för medresenär är densamma som för färdtjänstresenär.

Avgift för ledsagare uttas inte.

För färdtjänstresa som inte avbeställts, eller som avbeställts för sent, kan färdtjänstresenären debiteras en avgift uppgående till 10 gånger egenavgiften inom färdtjänsten.

§ 7 Tillämpningsföreskrifter

Tekniska nämnden ska utfärda erforderliga tillämpningsföreskrifter i anslutning till dessa grunder.

Om reglerna för färdtjänst

Reglerna är ett utdrag ur Kommunfullmäktiges handlingar 19 januari 2006.

Reglerna är reviderade:

  • 23 februari 2012
    Justerad (§ 1+6): Beslut i kommunfullmäktige
  • 17juni 2015
    Justerad (§ 109): Beslut i kommunfullmäktige
  • 20 april 2018
    Justerad (§ 69): Beslut i kommunfullmäktige
  • Justerad (§ 179): Beslut i kommunfullmäktige 10 december 2020
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Regler för färdtjänst

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender