Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Det barn du adopterar får samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Vem kan adoptera?

För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående.

Hur går det till?

Innan utredningen kan påbörjas måste du ha genomgått en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Syftet med föräldrautbildningen är att få kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov samt visa på vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn.

Efter utbildningen kan du lämna in en ansökan till Familjerätten som gör en utredning för att bedöma dina möjligheter att ta hand om ett barn.

Vad innebär en utredning?

 • en beskrivning av dig som person
 • föräldraförmågan
 • kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov
 • hälsa, ålder, personliga egenskaper och förmåga till samspel
 • motiv till adoption
 • parförhållandet (för sökande par) samt tidigare förhållanden
 • socialt nätverk
 • deltagande i föräldrautbildning

Efter utredningen

När familjerättssekreteraren är klar med utredningen beslutar socialutskottet om du ska få medgivande att adoptera. Socialutskottet är utsedda poltiker som bland annat beslutar om familjerättsliga frågor. Ett medgivande gäller i två år.

Föräldrautbildning

Folkuniversitetet erbjuder utbildning.

Att överklaga ett beslut

Om utskottet inte godkänner dig som adoptivförälder kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Mer information om hur du gör finns i beslutet.

Närståendeadoption

Om adoptionen är en så kallad styvbarnsadoption ansöker man hos tingsrätten. Familjerätten får då yttra sig i målet. Även i dessa fall får man träffa en familjerättssekreterare och svara på frågor kring livssituationen. Efter att familjerättssekreteraren är klar med yttrandet lämnas ärendet till socialnämnden för beslut om ansökan ska tillstyrkas eller inte. Därefter skickas ärendet till tingsrätten som beslutar i målet.

Person som pratar

Synpunkter och klagomål

Du kan alltid lämna synpunkter och klagomål på våra tjänster och verksamheter. Det kan du göra direkt på boras.se, via brev eller genom att prata med personal i den verksamhet det gäller. Du kan lämna din synpunkt anonymt.

Lämna din synpunkt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Adoption

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • Anna Dunér från Göteborgs universitet och Angela Bångsbo från Högskolan i Borås är forskare i projektet med samtalsmattor i äldreomsorgen.

  Samtalsmattor testas i fullskalig studie

  Publicerad

  Vid demenssjukdom kan det vara svårt att fatta egna beslut. Äldreomsorgen i Borås, Marks och Tranemo kommuner deltar i ett forskningsprojekt som drivs av Högsko...
 • Ikoner i form av coronavirus på en rosafärgad bakgrund.

  Förnya ditt skydd mot covid-19

  Publicerad

  Du som är 65 år och äldre, eller minst 18 år och tillhör en riskgrupp, rekommenderas nu att ta en påfyllnadsdos mot covid-19. Även du som är 18 till 64 år och v...
Ikon: Kalender

Kalender