Meny

Meny

Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Det barn du adopterar får samma rättigheter som ett biologiskt barn.

Vem kan adoptera?

För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Det finns ingen övre åldersgräns för att få adoptera. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående.

Hur går det till?

Innan utredningen kan påbörjas måste du ha genomgått en föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Syftet med föräldrautbildningen är att få kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov samt visa på vad det innebär att vara adoptivförälder och adoptivbarn.

Efter utbildningen kan du lämna in en ansökan till Familjerätten som gör en utredning för att bedöma dina möjligheter att ta hand om ett barn.

Vad innebär en utredning?

 • en beskrivning av dig som person
 • föräldraförmågan
 • kunskap, insikt och beredskap inför barnets behov
 • hälsa, ålder, personliga egenskaper och förmåga till samspel
 • motiv till adoption
 • parförhållandet (för sökande par) samt tidigare förhållanden
 • socialt nätverk
 • deltagande i föräldrautbildning

Efter utredningen

När familjerättssekreteraren är klar med utredningen beslutar socialutskottet om du ska få medgivande att adoptera. Socialutskottet är utsedda poltiker som bland annat beslutar om familjerättsliga frågor. Ett medgivande gäller i två år.

Föräldrautbildning

För mer information, se Folkuniversitetet.se

Att överklaga ett beslut

Om utskottet inte godkänner dig som adoptivförälder kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Mer information om hur du gör finns i beslutet.

Närståendeadoption

Om adoptionen är en så kallad styvbarnsadoption ansöker man hos tingsrätten. Familjerätten får då yttra sig i målet. Även i dessa fall får man träffa en familjerättssekreterare och svara på frågor kring livssituationen. Efter att familjerättssekreteraren är klar med yttrandet lämnas ärendet till socialnämnden för beslut om ansökan ska tillstyrkas eller inte. Därefter skickas ärendet till tingsrätten som beslutar i målet.

Senast uppdaterad: 2019-06-19 09.06

Uppdaterad av:

Dela sidan: Adoption

g q n C

y Nyheter

 • 2019-07-18 08.26

  Vattenläcka i Svaneholm

  Vattenläckan i Svaneholm lagades på onsdagskvällen men har tyvärr gått upp igen. Borås Energi och Miljö arbetar på att f...
 • 2019-06-19 11.07

  Störningar i telefontrafiken

  Det är fortfarande vissa driftproblem hos teleoperatören Tele2. För den som ringer från ett Tele2-abonnemang kan det inn...

y Nyheter

 • 2019-07-18 08.26

  Vattenläcka i Svaneholm

  Vattenläckan i Svaneholm lagades på onsdagskvällen men har tyvärr gått upp igen. Borås Energi och Miljö arbetar på att f...
 • Sandareds badplats
 • Ett barn leker i sandlådan. 
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

o Kalender

 • Konstkollo: Akvarellvecka med Erik Hårdstedt

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-19 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-23 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-24 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter