Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Borås bygger

Är du nyfiken på vad som byggs i Borås just nu? Eller vill du veta vad som kommer att byggas i framtiden? Här ser du vad som är på gång när det gäller stadsplanering och byggprojekt – allt från utveckling av nya stadsdelar till nya cykelvägar.

Karta

Karta

I vår karta kan du leta dig fram till våra planerade och pågående bygg- eller utvecklingsprojekt i kommunen.

Ikon: Kalender

Vad händer nu

Från en idé, vidare till planering och projektering, för att sedan sätta spaden i marken och börja bygga. Alla våra utvecklings- och byggprojekt går igenom olika faser för att slutligen invigas, användas och njutas av.

Punkr
Punkr
Punkr
Punkr

Idé och uppstart

Planering

Utförande, byggnation

Klart

Det här ingår i de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen

Här kan du läsa mer om vad som ingår i de olika faserna för ett projekt.

Idé och uppstart:

Alla projekt tar sin utgångspunkt i ett behov eller en idé som på något sätt innebär att den fysiska miljön behöver förändras. Ibland kommer idén från invånare, företag eller föreningar/civilsamhället. Idén kan till exempel komma in genom en ansökan om bygglov eller planbesked. I andra fall ser Borås Stad ett behov, eller ett kommande behov, av till exempel en ny skola eller en ny trafiklösning. Idéer och behov analyseras och de som går vidare fastställs med politiska beslut. Den här fasen är i ett mycket tidigt skede och ibland tar det flera år, till och med decennier, före spaden sätts i marken.

Idé och uppstart

Planering:

Efter det politiska beslutet gör vi en noggrann planering tillsammans med olika berörda aktörer, både internt och externt. Det är här som vi inhämtar synpunkter genom bland annat möten som kallas för samråd. Fasen går sedan över till projektering där vi förbereder för att byggnationen ska kunna starta.

Planering

Utförande, byggnation:

Fasen innebär att spaden sätts i marken och byggnationen är igång.

Utförande, byggnation

Klart:

När byggnationen eller anläggningen är klar markerar det slutet på samhällsbyggnadsprocessen. Efter det kan byggnader och anläggningar börja användas.

Klart

Hitta bland våra projekt på fler sätt

En flygbild över centrala Borås.

Våra projekt i olika geografiska områden
Vill du veta vad som byggs eller planeras att byggas i en viss ort, stadsdel eller område i Borås? Här hittar du projekt som pågår i olika områden i Borås.

En visionsskiss av Särlaskolans entré efter ombyggnation.

Typ av projekt
För dig som är intresserad av projekt inom en viss kategori. Du kan till exempel läsa om vilka förskolor och skolor som byggs eller renoveras, eller vilka gång- och cykelbanor som redan börjat byggas.

Planskisssymbol

Projekt i olika faser
Idéstadie, under planering eller klart? Här hittar du våra olika projekt indelade efter vilken fas de befinner sig i.

Visionsskiss av det framtida stationsområdet.

Större stadsutvecklingsprojekt
En ny järnväg, en park genom hela staden och nya stadsdelar. Här samlar vi våra större stadsutvecklingsprojekt.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Borås bygger

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En sopkvast Publicerad

  Vad har du för ansvar som fastighetsägare?

  Det är inte alltid lätt att förutse hur vädret kommer att uppföra sig, men som fastighetsägare kan du förbereda dig genom att veta vilket ansvar du har under de...
 • Snöröjning på en snöig gata. Publicerad

  Sandsopningen pausas på grund av snön

  Vintern har kommit tillbaka. Förhoppningsvis blir det ett kort besök. Under tiden pausas sandsopningen och snöröjningen tar vid.
 • En illustration av cyklister  Publicerad

  Trampa igång din arbetsplats!

  Cykelutmaningen är en tävling för arbetsplatser som vill göra cykling till ett självklart färdmedel till och från jobbet. Genom att försöka cykla så mycket som ...
Ikon: Kalender

Kalender