Meny

Meny

Villastaden, Tranan 2:1

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-82 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

Kommunstyrelsen gav 2017-06-19 i beslut § 371 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren inkommit med begäran om planändring för Tranan 2. Fastighetsägaren vill bygga ett flerbostadshus inom fastigheten.

Sahällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked.

Planen finns med i gällande verksamhetsplan 2018 under detaljplaner och planprogram som eventuellt kan påbörjas 2019.

För mer information

Planarkitekt Saeed Ebrahimabadi, tfn: 033-35 84 49, e-post: saeed.ebrahimabadi@boras.se

Karta över området

Senast ändrad: 2018-03-13 10.27

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-10-31] Villastaden, Tranan 2:1

g q n C