Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Centrum, Vitsippan 1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-456 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 201-03-23 i beslut § SBN 2017-74 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen ett förnyat uppdrag att upprätta detaljplan för Vitsippan 1 med flera med syfte att bebygga platsen med ett högt hus med bostäder och centrumändamål.

Det pågående detaljplanearbetet för Vitsippan 1 med flera (P02/ 11) har efter en tid återupptagits. Planområdet har minskats och inbegriper inte längre Vulkanus 6 och 7. Mot bakgrund av att plan- och bygglagen har ändrats och att det finns nya riktlinjer för buller sedan planuppdraget gavs vill förvaltningen skapa ett nytt ärende och säkerställa att förvaltningen i planarbetet kan använda den nyaste versionen av bullerriktlinjer och plan- och bygglagen.

Detaljplanen har tidigare varit på samråd och nämnden har även tagit beslut om att skicka planen på granskning, vilket inte verkställdes enligt önskemål från exploatören. Exploatören har även lyft önskemål att pröva nya användningar i planen, vilket gör att förvaltningen anser att planen bör gå ut som ett nytt uppdrag på nytt samråd. Ett nytt uppdrag skulle även garantera nytillkomna sakägare en större möjlighet till påverkan i planarbetet då flera nya sakägare tillkommit.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Gamla handlingar

Utredningar


Länk till 3D-model

Projektet går även att titta på i vår 3D modelllänk till annan webbplats. Klicka på länken och projektet Vitsippan.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Centrum, Vitsippan 1 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol