Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrum, Vitsippan 1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: BN 2017-456 | Huvudsaklig användning: Kontor | Status: Uppdrag | Prioritering: Ej prioriterad plan

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-23 i beslut § SBN 2017-74 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen ett förnyat uppdrag att upprätta detaljplan för Vitsippan 1 med flera med syfte att bebygga platsen med ett högt hus med bostäder och centrumändamål. Mot bakgrund av att plan- och bygglagen har ändrats och att det finns nya riktlinjer för buller sedan planuppdraget gavs ville förvaltningen skapa ett nytt ärende och säkerställa att förvaltningen i planarbetet kunde använda den nyaste versionen av bullerriktlinjer och plan- och bygglagen.

Detaljplanen var på samråd 29 oktober – den 10 december 2012. Sedan dess har den tilltänkta exploatören dragit sig ur och syftet med planen har därefter ändrats till att i huvudsak fokusera på hotell och kontor. Arbetet med detaljplan och markanvisningstävling är just nu pausat, och detaljplanen ingår inte i verksamhetsplanen för 2022.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

För mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, telefon: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen (033-35 85 00) under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Gamla handlingar

Utredningar

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete inom området Centrum.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-08] Centrum, Vitsippan 1 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol