Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Aplareds IF - 1,5 km

Under hösten 2018 färdigställde Aplareds IF det nya elljusspåret i Aplared. Elljusspåret utgår från grusplanen vid idrottsanläggningen Ekbacken i Aplared. Elljusspåret har flera olika slingor där det yttre varvet är cirka 1 kilometer och det inre och kortare, cirka 500 meter långt. Spåret är ganska flackt och går på grusat underlag genom lövskog.

En karta över spåret finns uppsatt på anlagstavlan vid bensinmacken i Aplared.

Elljusspåret ägs och drivs av Aplareds IF.

Foto på elljusspåret i Aplared

Klassning: medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej

I närheten:

Spåret går igenom gamla kulturmarker med en mängd odlingsrösen och många andra lämningar från ett äldre odlingslandskap. Lövskogen består till stor del av bokskog.

I området finns också förskolans vindskydd, som dock får lov att användas även av allmänheten.

Parkering: Ekbacken Aplared, därifrån cirka 250 meter
Närmaste busshållplats: Gamla väg 27 hållplats Aplaredsmotet, därifrån knappt 500 meter

Senast ändrad: 2020-05-15 14.15

Ändrad av:

Dela sidan: Aplareds IF - 1,5 km

g q n C