Meny

Meny

Aplareds IF - 1,5 km

Under hösten 2018 färdigställde Aplareds IF det nya elljusspåret i Aplared!

Elljusspåret utgår från grusplanen vid idrottsanläggningen Ekbacken i Aplared. Elljusspåret består av flera olika slingor där det "yttre varvet" är ca 1 km och det "inre" och kortare cirka 500 meter långt. Spåret är relativt flackt och går på grusat underlag genom lövskog.

En karta över spåret finns uppsatt på anlagstavlan vid bensinmacken i Aplared.

Spåret ägs och drivs av Aplareds IF.

Foto på elljusspåret i Aplared

Foto Anna Karlsson

Klassning: medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej

I närheten:

Spåret går igenom gamla kulturmarker med en mängd odlingsrösen och många andra lämningar från ett äldre odlingslandskap. Lövskogen består till stor del av bokskog.

I området finns också förskolans vindskydd, som dock får lov att användas även av allmänheten.

Parkering: Ekbacken Aplared, därifrån ca 250 m
Närmaste busshållplats: Gamla väg 27 hållplats Aplaredsmotet, därifrån knappt 500 meter

Mer information:
Aplareds IFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Senast ändrad: 2018-10-19 16.37

Ändrad av:

Dela sidan: Aplareds IF - 1,5 km

g q n C