Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rya åsar - 2,4 km

Rya åsars elljusspår är cirka 2,4 kilometer långt. Spåret går på grusat underlag genom lummig granskog och är något backigt. Du kan starta antingen vid Björbobacken eller vid Ryssby.

Spåret passerar de öppna åkermarkerna vid Ramshulans gård.

Det är belyst från när det börjar bli mörkt till kl. 23.00.

Klassning

Medel

Tillgänglighetsanpassad

Nej

I närheten

Rya åsars naturreservat har både stora lummiga granskogar mot norr, ekklädda sluttningar ner mot Viskan och öppna ängs- och åkermarker runt Ramshulans gård. I närheten finns Björbo hage, ett ädellövskogsområde med en mängd odlingsrösen och flera andra spår av ett äldre odlingslandskap. Elljusspåret passerar Rya åsars naturreservat

Parkering

Gamla Björbobackens parkering, därifrån 0 meter

Närmaste busshållplats

Almenäsvägen, hållplats Björbostugan, därifrån knappt 800 meter

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rya åsar - 2,4 km

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender