Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rya åsar - 2,4 km

Rya åsars elljusspår är cirka 2,4 kilometer långt. Spåret går på grusat underlag genom lummig granskog. Spåret är något backigt.

Spåret går att starta antingen från Björbobacken eller från Ryssby.

Spåret passerar förbi de öppna åkermarkerna vid Ramshulans gård.

Spåret är belyst från när det börjar bli mörkt till kl. 23.00.

Klassning:

medel

Tillgänglighetsanpassad:

Nej

I närheten:

Rya åsars naturreservat har både stora lummiga granskogar mot norr, ekklädda sluttningarna ned mot Viskan och öppna ängs- och åkermarkerna runt Ramshulans gård. I närheten finns också Björbo hage, en ädellövskogsområde med en mängd odlingsrösen och flera andra spår av ett äldre odlingslandskap. Elljusspåret passerar igenom Rya åsars naturreservat

Parkering:

gamla Björbobackens parkering, därifrån 0 meter

Närmaste busshållplats:

Almenäsvägen, hållplats Björbostugan, därifrån knappt 800 meter

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rya åsar - 2,4 km

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender