Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Rya åsar - 2,4 km

Rya åsars elljusspår är cirka 2,4 kilometer långt. Spåret går på grusat underlag genom lummig granskog. Spåret passerar också förbi de öppna åkermarkerna vid Ramshulans gård.

Spåret går att ansluta till från Björbobacken eller från Ryssby.

Spåret är belyst från skymning till 21.30.

Klassning: medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej

I närheten:

Elljusspåret passerar igenom Rya åsars naturreservat. Reservatet består både av stora lummiga granskogar mot norr, de ekklädda sluttningarna ned mot Viskan, samt de öppna ängs- och åkermarkerna runt Ramshulans gård. I närheten finns också Björbo hage, en ädellövskogsområde med en mängd odlingsrösen och flera andra spår av ett äldre odlingslandskap.

Parkering: gamla Björbobackens parkering, därifrån 0 meter
Närmaste busshållplats: Almenäsvägen, hållplats Björbostugan, därifrån knappt 800 meter

Senast ändrad: 2019-11-21 13.23

Ändrad av:

Dela sidan: Rya åsar - 2,4 km

g q n C