Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Lysjön

I Lysjön finns:

  • Abborre
  • Gädda
  • Mört
  • Röding
  • Sik
  • Siklöja
  • Ål

Området är inte försurningspåverkat. Fritt fiske för barn under 16 år.

Tabellen visar olika typer av fiskekort, priser och giltighetstider.

Kort

Pris

Giltighetstid

Tvådagarskort

50 kronor

Två kalenderdygn

Veckokort

100 kronor

En månad efter inköp

Årskort

200 kronor

1 maj - 30 april

Familjekort

300 kronor

1 maj - 30 april

Sprättkort (10 st)

100 kronor

Kalenderdygn

Vid anordnad fisketävling

20 kronor

Fisketävlingens längd

Tabellen visar försäljningsställen, adresser och telefonnummer.

Försäljningsställen

Adress

Telefon

Brissmans AB

Borås

033-41 28 23

Jan Brissman

Sandsjön

033-28 02 28

Hans-Christian Due

Slätthult

033-28 23 05

Arne Odström

Sandsjönäs

033-28 23 84

Gunnar Pettersson

Sexdrega

033-62 51 55

Ingmar Svensson

Berg

033-28 03 72

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lysjön

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol