Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Storsjön och Viskan vid Rydboholm

I Storsjön finns, förutom våra vanliga fiskarter, även sik, och vi har satt ut gös i Storsjön för att få ett bättre sportfiske. Det finns en båtramp i Storsjön som du kan använda kostnadsfritt om du har med dig egen båt.

Området är försurat och många av sjöarna kalkas. Viskan är inte försurningspåverkad. Fiskevårdsområdena ingår i Kommunfiskekortet.

Fiskesorter i Storsjön och Viskan

 • Abborre
 • Braxen
 • Gädda
 • Lake (enbart i Viskan)
 • Gös (enbart i Storsjön)
 • Mört
 • Sik (enbart i Storsjön)
 • Ål
 • Öring (enbart i Viskan)

Fiskeregler

 • Man får fiska med maximalt 2 redskap/person
 • Minimimått på gös är 45 cm
 • Gösfiskeförbud mellan 1 maj – 15 juni
 • Tillåtna fiskesätt är spinn, drag, fluga, mete, pimpel och trolling
 • Du får också fiska med 1 mjärde (ska vara tydligt märkt med namn och telefonnummer)
 • Du får dessutom fiska med sprätt/ ismete (max 10 redskap/kort).

Storsjöns historia

Storsjön är inte en naturlig sjö. Rydboholms AB ville skapa ett vattenmagasin för att kunna få en säkrare tillgång
till elkraft och byggde därför en damm här. Dammen blev klar 1909. Vattennivån höjdes 10 meter.

På Storsjöns botten finns idag därför rester av husgrunder och vägar. Det fanns sju mindre sjöar. Deras namn lever delvis kvar som delar av Storsjön. De namn vi känner till var Lillasjön, Hällegrimmen, Yxajön, Skäggaredssjön (nämns även som Booa år 1700), Mörkasjö (kallas Jupasjön år 1700) och Hängsjö.


Tabellen visar korttyp, pris och giltighetstid för fiskekort.

Kort

Pris

Giltighetstid

Dagkort

40 kronor

Kalenderdygn

Årskort

250 kronor

Ett år efter inköp

Tabellen visar vart man kan hyra båt, pris och giltighetstid.

Båtuthyrning

Pris

Giltighetstid

Viskafors Bensin

60 kronor

Dag

Viskafors Bensin

75 kronor

Kalenderdygn

Tillgänglighet

I Tillgänglighetsdatabasen kan du som har nedsatt syn, hörsel, rörelseförmåga, svårighet att tåla vissa ämnen eller svårighet att tolka information läsa hur Storsjön fiskeplats vid Viskafors är anpassad för dig.

Storsjön fiskeplats vid Viskafors i Tillgänglighetsdatabasen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp för Tillgänglighetsdatabasen
Fiskare i båt.

Kontakt sporfiskeklubben Pelikanen

E-post: sfkpelikanen@gmail.com
Telefon: 033-29 41 49

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Storsjön och Viskan vid Rydboholm

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender