Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Flenstorp naturreservat

Flenstorp är ett kommunalt naturreservat som bildades 2001. Reservatet är sju hektar stort. Området är fredat för att skydda de värdefulla lavar som finns här. Det finns inga stigar i naturreservatet.

Syftet med reservatet är att bevara ett blandskogsområde med flera hotade lavar.

Tillgänglighetsanpassad

Nej

Så hittar du till Flenstorp

Flenstorp ligger cirka 17 km söder om Borås centrum, nära riksväg 41 söder om Kinnarumma. Följ vägen
mot Skephult 600 meter.

Parkering

Parkeringsplats finns vid informationstavlan.

Närmaste busshållplats

Kilen, därifrån cirka 900 meter.

Ordningsregler

Du är varmt välkommen att besöka reservatet men det är inte tillåtet att:

 • samla, plocka eller skada lavar
 • skada levande eller döda träd och buskar
 • klättra i träd
 • framföra fordon
 • tälta
 • rida
 • göra upp eld
 • sätta upp affisch, skylt eller likande
 • använda området för idrottstävlingar
 • tippa trädgårdsavfall.
karta över Flenstorp

Områdets historia

På 1800-talet var området till största delen betesmark. Området beskrivs som bergig ljungmark och kallas ”Hagen”. Ett mindre område närmast gården är en kalvhage som kallas för Lammalyckan. Området växte sedan igen och i slutet av 1800-talet fanns här en lövskog. På 1900-talet tog granen över gradvis.

Åtgärder för lavarna

Två av orsakerna till att detta är en plats där lavar kan trivas är att asp har funnits här under lång tid och att luftfuktigheten är hög. För att de skyddsvärda lavarna ska kunna leva kvar här behöver det ske en aspföryngring och de aspar som finns här behöver få möjlighet att kunna växa och bli gamla. Ett stort problem är att granskogen håller på att ta över. Granarna har den positiva effekten för lavarna att fuktigheten i området ökar men om det blir för mycket gran så skuggas asparna ihjäl. Därför har granen gallrats bort på några platser för att få bättre förutsättningar för aspen. Fem hägn för aspföryngring har byggts. Tyvärr blåste många av de mest värdefulla asparna ner i stormarna Gudrun i januari 2005 och Per i januari 2007.

Lavarter i reservatet:

 • Barkkornlav Lopadium disciforme
 • Blylav Degelia plumbea
 • Grynig filtlav Peltigera collina
 • Grynlav Pannaria conoplea
 • Korallav Sphaerophorus globosus
 • Korallblylav Parmeliella triptophylla
 • Olivbrun gytterlav Fuscopannaria mediterranea
 • Rostfläck Arthonia vinosa
 • Pulverädellav Megalaria pulverea
 • Ädellav Megalaria grossa
 • Loxospora elatina

Ordningsregler

Du är varmt välkommen att besöka reservatet men det är inte tillåtet att:

 • samla, plocka eller skada lavar
 • skada levande eller döda träd och buskar
 • skada vegetationen
 • klättra i träd
 • göra upp eld
 • tälta
 • rida
 • framföra fordon
 • sätta upp skylt, affisch eller liknande
 • anordna arrangemang.
Naturreservatsskylt med skog i bakgrunden.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Flenstorp naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender