Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vänga mosse naturreservat

Vänga mosse är ett kommunalt naturreservat som bildades 2010. Reservatet är 238 hektar stort. Vänga mosse är en stor och förhållandevis opåverkad mosse. Området är lätt att besöka.

Det finns fina möjligheter till picknick och det är att lätt ta sig fram på våra spångar. Besök även vårt fågeltorn. Bli inte förvånad om du ser att det pågår arbeten i reservatet. Ett av våra uppdrag är att återskapa en mer öppen våtmark så att typiska våtmarksfåglar trivs bättre.

Tillgänglighetsanpassad

Delar av fågeltorn vid p-platsen och ett tillgänglighetsanpassat spår som är 1,8 kilometer.

Så hittar du till Vänga mosse

Vänga mosse ligger cirka 18 kilometer norr om Borås centrum. Du tar dig lättast dit genom att köra Riksväg 42 mot Fristad. Därefter fortsätter du Vängavägen/Riksväg 42 mot Vårgårda. Följ därefter skyltar mot Vänga Mosse.

I närheten

I naturreservatet finns ett markerat spår. Spåret är 2,3 kilometer långt.

Vänga mosses vandringsled

Parkering

Ja, i naturreservatet.

Närmaste busshållplats

Solgärdet om du skall till huvudentrén och fågeltornet, därifrån cirka 600 meter.
Vänga kyrka om du skall till den västra entrén och det markerade spåret, därifrån cirka 600 meter.

Ordningsregler

Du är varmt välkommen att besöka reservatet men det är inte tillåtet att:

 • skada levande eller döda träd och buskar
 • gräva upp växter
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • tälta på fastmarksholmar
 • framföra motordrivet fordon
 • sätt upp skylt, affisch eller liknande
 • anordna arrangemang utan tillstånd.

Geologi

Från att ha varit en issjö har Vänga mosse växt igen till en högmosse. Torvlagret är i genomsnitt fyra meter tjockt och under det finns sand- och grusbotten. De fastmarksöar som finns i mossen består av isälvssediment.

Historia

Den första karta vi har där mossen är med är från 1646. Mossen hade då samma utbredning som idag. Längs Säveåns båda sidor har man under lång tid slagit ”maderna” för att få hö till djuren. Några mindre delar av mossen närmast Vänga by har också brukats som åker eller äng. Ett flertal äldre diken finns. Husbehovstäkt av
torv har förekommit in i modern tid. I Vänga har det funnits en kvarn mer än 300 år. Vattenståndet vid kvarnen och Vänga damm kan i viss mån påverka förhållandena i Vänga mosse. Grustäkt har förekommit på minst en av
fastmarksöarna. Gruset transporterades över mossen på vintern. Fastmarksöarna har namn som tyder på att de
har slagits. Nu är alla beskogade. Vänga mosse har förändrats mycket de senaste 100 åren. Från att ha varit en mer eller mindre öppen mosse har den delvis växt igen.

Biologi

På mossen växlar tuvor och höljor. Höljorna är vattenfyllda. Vegetationen domineras av olika starrarter i kanterna, medan olika ris som blåbär och lingon tar vid i de torrare delarna där mossen höjer sig över omgivningen. Pors, tuvsäv, sileshår, hjortron och klockljung dominerar vegetationen på tuvorna. Något ovanligare arter på mossen är dvärgbjörk och skvattram. Vid Säveån blir det blötare. Här finns stora områden med bland annat flaskstarr. Runt hela mossen och längs med Säveån samt utefter den gamla vägen sträcker sig en sumpskog. Trädskiktet består till största delen av tall, vårtbjörk och klibbal. Häger, trana och gräsand trivs vid ån. I Lomsjö häckar smålom, gräsand och knipa. På Vänga mosse fanns förr flera klassiska myrfågelarter som ljungpipare, enkelbeckasin, storspov, grönbena och tofsvipa. De senaste 30 åren har flera av dessa arter försvunnit. Enstaka exemplar av ljungpipare observeras fortfarande och enkelbeckasinen är fortfarande relativt vanlig. Istället har skogsfågel som orre blivit vanlig. Bland rovfåglar har aktuella iakttagelser gjorts av
bivråk och ormvråk.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Vänga mosse naturreservat

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • En dansgrupp på fem personer som dansar Publicerad

  Bli kommunkoreograf i Borås

  Är du koreograf eller danskonstnär? Borås Stad söker nu en eller flera kommunkoreografer, gärna från den samtida street-genren. Projektet genomförs i samverkan ...
 • Ett tänt ljus. Publicerad

  Så uppmärksammas Förintelsens minnesdag i Borås

  Den 27 januari är det den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Då hedras minnet av förintelsens offer med en ljuständningsceremoni på PA Halls te...
 • Ett reflexband på en arm Publicerad

  Hur väl syns du i mörkret?

  Det kan vara svårt att veta hur bra du syns, även om du bär reflexer från topp till tå. Det är viktigt att välja rätt typ av reflex och veta hur du använder den...
Ikon: Kalender

Kalender