Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Ängsjögårdens förskola

Förskolan ligger i Rydboholm, som är ett litet, naturskönt samhälle i utkanten av Borås.

Ängsjögårdens förskola.

Vi har fem avdelningar:

  • Ängen
  • Hagen
  • Dungen
  • Gläntan
  • Täppan

En förskola för alla

På Ängsjögården ser vi leken som grunden för barns utveckling, lärande och välbefinnande. Leken har en central plats i utbildningen. Tillsammans gör vi Ängsjögården till en lekvärdig förskola.

  • Vi ger alla barn lika möjligheter och utrymme att vara lekande.
  • Vi ger varje barn tid, rum och ro att leka.
  • Vi möter varje barns lekande med respekt, följsamhet och omtanke.
  • Vi tar ansvar för att lekande skyddas, bekräftas och berikas.

Förskolan erbjuder barnen en utmanande och stimulerande miljö både inomhus och utomhus. Det är av stor vikt att vår verksamhet, som präglas av att omsorg, utveckling och lärande, bildar en helhet samt att planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. På Ängsjögårdens förskola arbetar alla avdelningar efter ett gemensamt prioriterat område, språk, läs och skrivutveckling på alla modersmål. Barnen organiseras i mindre, flexibla grupper där verksamheten är planerad och bygger på barns intresse och tidigare kunskaper.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utvecklingsdagar

Hösten 2021: 13 september, 1 november
Våren 2022: 10 februari, 5 april, 5 juni

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ängsjögårdens förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol