Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Äsperedsgårdens förskola

Äspereds förskola ligger i samma lokaler som skola F–6 och idrottshall i ett naturskönt och lugnt område. Äsperedsgårdens förskola består av tre avdelningar. Storken med barn 1-2 år, Tranan med barn 3-4 år och Svanen med barn 4-5 år. Avdelningarna har ett nära samarbete i det pedagogoska arbetet.

Inriktningar

Vi vill lägga grunden till det livslånga lärandet genom att erbjuda en trygg miljö där barnen genom leken får möjlighet att utvecklas. Barnen ska få känna sig trygga och på så sätt få goda förutsättningar för att leka och lära.

Genom leken ges barnen möjlighet att uttrycka sig och bearbeta känslor och upplevelser, de stimuleras och utmanas i sin sociala, språkliga och matematiska utveckling. Vi lägger stor vikt vid språkutveckling och tar tillvara på alla stunder som ges för det goda samtalet. Värdegrunden har vi med oss i allt vi gör på förskolan och vårt arbete utgår ifrån allas lika värde. Vi har utvecklat vårt arbete med barns inflytande ,där barnen får vara delaktiga i utformningen av verksamheten.

Vi ser miljön som betydelsefull för barns utveckling och lärande och erbjuder barnen en inspirerande och skapande miljö, såväl inom- som utomhus. Den natursköna omgivningen utnyttjas flitigt. Här får barnen goda möjligheter att röra sig och lära om natur och miljö.

Vi arbetar med Grön Flagg, vilket är ett temainriktat arbetssätt som fokuserar hållbar utveckling. Här utvecklas värden som handlar om att ta hand om varandra och vår miljö.

Personal som har tillsvidareanställning hos oss är utbildade förskollärare eller barnskötare. All personal medverkar i förskolans utvecklingsarbete vilket bidrar till engagemang som ger barnen lust att lära och möjlighet att lyckas.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Kobackavägen, Äspered

Förskolans avdelningar

Utvecklingsdagar

Hösten 2023: 29 september, 17 november

Våren 2024: 5 januari, 12 april, 31 maj

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Äsperedsgårdens förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender