Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Äventyrets förskola

Hösten 2024 öppnar Äventyrets förskola. Förskolan är ett äventyr där leken är i centrum.

Vår vision är att varje barn ska få möjlighet att förundras, växa och utvecklas till sin fulla potential genom lek och lärande. Vi strävar efter att skapa en inspirerande och stimulerande miljö där barnen känner sig trygga och motiverade att utforska och lära sig nya saker. Genom att ha leken i centrum i vår utbildning tror vi att vi kan bidra till att forma framtidens självständiga, kreativa och empatiska individer. Vi tror på att lärande sker genom lek och att leken är en naturlig och viktig del av barns utveckling.

Genom leken får barnen möjlighet att utforska, experimentera och utveckla sin kreativitet. Vi ser leken som en pedagogisk metod och använder den som ett verktyg för att stimulera barnens lärande och kunskapsutveckling. Genom att vara närvarande och deltagande i barnens lek kan vi som pedagoger stötta och
utmana barnen i deras lärande.

Vi arbetar för att skapa en inkluderande och respektfull miljö där alla barn känner sig sedda, hörda och bekräftade. Vi värnar om olikheter och ser det som en tillgång i vår gemenskap.

Genom att främja samarbete och empati lär sig barnen att respektera varandras åsikter och känslor. Vi strävar efter att skapa en atmosfär av öppenhet och tillit där barnen vågar vara sig själva och vågar uttrycka sina tankar och idéer. Vi strävar efter att skapa en balans mellan struktur och frihet där barnen ges möjlighet att ta egna initiativ och fatta egna beslut. Vi uppmuntrar barnen att vara aktiva deltagare i sin egen inlärningsprocess och att ta ansvar för sina handlingar. Genom att erbjuda en trygg och tillitsfull miljö där barnen känner sig respekterade och värdefulla, skapar vi förutsättningar för att de ska kunna utveckla en god självkänsla och självförtroende.

Hos oss är varje dag ett Äventyr där lärande genom lek är i fokus!

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Vinkelvägen 30, Sparsör

Tummen up

Sociala medier

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Äventyrets förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender