Meny

Meny

Björkgårdens förskola

Björkgårdens förskola ligger i ett villaområde i Sjömarken, med närhet till skog, natur, lekplatser samt Sjömarkenskolan F-6. Förskolan har sex hemvister. På Lingon och Hallon går barn mellan 1-3 år. På Smultron, Blåbär, Björnbär och Rönnbär går barn i åldrarna 3-6 år.

På Björkgården har vi ett eget tillagningskök där våra två kockar bakar allt bröd och all mat lagas från grunden.

Litteraturtema

På Björkgårdens förskola arbetar vi med ett gemensamt litteraturtema. Med sagans hjälp skapar vi ett gemensamt fokus på förskolan där vi fångar in Läroplanens mål. Temat växer fram utifrån barnens ideér och önskemål. Barnen är delaktiga i utvecklandet av temat och får på så vis inflytande över sitt eget lärande.

Grön Flagg

Vi arbetar med Grön flagg, ett temainriktat arbetssätt med delområden. Grön flagg drivs av Håll Sverige rentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och fungerar både som verktyg och certifiering för hållbar utveckling. Årets tema på Björkgården är konsumtion och resurser. Delområden är miljömärkning, återanvändning och hållbar konsumtion. Vi startar upp temat i i september och avslutar med en fest på Förskolans dag i maj.

Lek, språk och matematik

Leken är grunden i vår pedagogiska verksamhet, vi vill att den ska vara rolig, trygg och lärorik. I leken får barnen möjlighet att utvecklas i sin egen takt genom att pröva, öva och våga. I leken utvecklar barnen fantasi och språk, empatiförmåga och socialt samspel. Vi arbetar med att stimulera barnens språkutveckling, vi sjunger, läser sagor, gör rim och ramsor och leker lekar. Den naturligaste språkträningen mellan pedagog och barn är den som sker i de vardagliga ssamtalen under dagen. Matematiken finns med oss hela tiden. Vi räknar, sorterar, problematiserar och experimenterar. Det gör vi för att barnen ska utmana och utveckla sitt matematiska tänkande, och för att synliggöra matematiken som finns omkring oss.

Utelek

Vi är ute varje dag i alla väder! Vi har närhet till skogen som vi ofta besöker. Där får barnen en härlig stund i naturen samtidigt som de får träna sin motorik i kuperad terräng. Vi har även flera lekplatser i vår närhet som vi besöker. När vi inte går iväg så är vi på vår stora gård och leker. Då tar vi med den pedagogiska verksamheten ut. Vi leker lekar, gör experiment, upptäcker och skapar tillsammans.

Trivsel genom delaktighet och inflytande

Vi vill att föräldrar och barn ska trivas och känna sig trygga hos oss. Föräldrarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Vi har föräldramöte en gång per år och utvecklingssamtal två gånger per år. Vi har även ett föräldraråd som tillsammans med personal och förskolechef arbetar för att utveckla verksamheten.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utvecklingsdagar

Våren -19: 4/3, 17/6
Hösten -19: 16/8, 28/10


 

Senast ändrad: 2019-08-12 13.52

Ändrad av:

Dela sidan: Björkgårdens förskola

g q n C