Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Björkgårdens förskola

Björkgårdens förskola ligger i ett villaområde i Sjömarken, med närhet till skog, natur, lekplatser samt Sjömarkenskolan F-6. Förskolan har sex hemvister. På Lingon och Hallon går barn mellan 1-2,5 år. På Smultron, Blåbär, Björnbär och Rönnbär går barn i åldrarna 2,5-6 år.

På Björkgården har vi ett eget tillagningskök.

Litteraturtema

På Björkgårdens förskola arbetar vi med ett gemensamt litteraturtema. Med sagans hjälp skapar vi ett gemensamt fokus på förskolan där vi fångar in Läroplanens mål. Temat växer fram utifrån barnens ideér och önskemål. Barnen är delaktiga i utvecklandet av temat och får på så vis inflytande över sitt eget lärande.

Lek, språk och matematik

Leken är grunden i vår pedagogiska verksamhet, vi vill att den ska vara rolig, trygg och lärorik. I leken får barnen möjlighet att utvecklas i sin egen takt genom att pröva, öva och våga. I leken utvecklar barnen fantasi och språk, empatiförmåga och socialt samspel. Vi arbetar med att stimulera barnens språkutveckling, vi sjunger, läser sagor, gör rim och ramsor och leker lekar. Den naturligaste språkträningen mellan pedagog och barn är den som sker i de vardagliga samtalen under dagen. Matematiken finns med oss hela tiden. Vi räknar, sorterar, problematiserar och experimenterar. Det gör vi för att barnen ska utmana och utveckla sitt matematiska tänkande, och för att synliggöra matematiken som finns omkring oss.

Utelek

Vi är ute varje dag i alla väder! Vi har närhet till skogen som vi ofta besöker. Där får barnen en härlig stund i naturen samtidigt som de får träna sin motorik i kuperad terräng. Vi har även flera lekplatser i vår närhet som vi besöker. När vi inte går iväg så är vi på vår stora gård och leker. Då tar vi med den pedagogiska verksamheten ut. Vi leker lekar, gör experiment, upptäcker och skapar tillsammans.

Trivsel genom delaktighet och inflytande

Vi vill att vårdnadshavare och barn ska trivas och känna sig trygga hos oss. Vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Vi har föräldramöte en gång per år och utvecklingssamtal två gånger per år. Vi har även ett föräldraråd som tillsammans med personal och rektor arbetar för att utveckla verksamheten.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskola.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Björkdalsvägen 13 A, Sjömarken

Förskolans avdelningar

Telefonnummer till köket: 033-35 88 66

Utvecklingsdagar

Hösten 2022: 12-13 september

Våren 2023: 9 januari, 6 mars, 12 juni
Hösten: 2023: 4-5 september

Våren 2024: 8 januari, 4 mars, 17 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Björkgårdens förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender