Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Björkgårdens förskola

Björkgårdens förskola ligger i ett villaområde i Sjömarken, med närhet till skog, natur, lekplatser samt Sjömarkenskolan F-6. Förskolan har sex hemvister. På Lingon och Hallon går barn mellan 1-2,5 år. På Smultron, Blåbär, Björnbär och Rönnbär går barn i åldrarna 2,5-6 år.

På Björkgården har vi ett eget tillagningskök.

Litteraturförskola

Björkgården blev under våren 2023 litteraturdiplomerad. Det innebär att förskolan använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet. Vi vill ge barnen positiva upplevelser av böcker och läsning i lustfyllda läsmiljöer. Vi samverkar aktivt med bibliotek. Våra lärmiljöer är berikade med litteratur, vilket gör böckerna tillgängliga för barnen.

Att få möjlighet att utveckla ett rikt språk genom litteratur på många olika sätt skapar förutsättningar för demokrati i förskolan. Litteraturen ger nya ord, nya sammanhang, fantasi, nya tankar, och väcker frågor. Dessa delar tillsammans bidrar till att utveckla barnens språk. Att äga ett språk och att kunna göra sin röst hörd och kunna uttrycka sin åsikt och sina önskemål är grunden för demokrati, delaktighet och inflytande

Vi har en temafigur: Bokmus. Bokmus har flera olika happenings under året som alla knutna till litteratur. Bokmus presenterar olika områden inom litteratur som: sagor, berättande, högläsning, bilderböcker, teater, matematik med mera.

Lek, språk och matematik

Leken är grunden i vår pedagogiska verksamhet, vi vill att den ska vara rolig, trygg och lärorik. I leken får barnen möjlighet att utvecklas i sin egen takt genom att pröva, öva och våga. I leken utvecklar barnen fantasi och språk, empatiförmåga och socialt samspel. Vi arbetar med att stimulera barnens språkutveckling, vi sjunger, läser sagor, gör rim och ramsor och leker lekar. Den naturligaste språkträningen mellan pedagog och barn är den som sker i de vardagliga samtalen under dagen. Matematiken finns med oss hela tiden. Vi räknar, sorterar, problematiserar och experimenterar. Det gör vi för att barnen ska utmana och utveckla sitt matematiska tänkande, och för att synliggöra matematiken som finns omkring oss.

Utelek

Vi är ute varje dag i alla väder! Vi har närhet till skogen som vi ofta besöker. Där får barnen en härlig stund i naturen samtidigt som de får träna sin motorik i kuperad terräng. Vi har även flera lekplatser i vår närhet som vi besöker. När vi inte går iväg så är vi på vår stora gård och leker. Då tar vi med den pedagogiska verksamheten ut. Vi leker lekar, gör experiment, upptäcker och skapar tillsammans.

Trivsel genom delaktighet och inflytande

Vi vill att vårdnadshavare och barn ska trivas och känna sig trygga hos oss. Vårdnadshavare ska känna sig delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Vi har föräldramöte en gång per år och utvecklingssamtal två gånger per år. Vi har även ett föräldraråd som tillsammans med personal och rektor arbetar för att utveckla verksamheten.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskola.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Björkdalsvägen 13 A, Sjömarken

Förskolans avdelningar

Telefonnummer till köket: 033-35 88 66

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 8 januari, 4 mars, 17 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Björkgårdens förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender