Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Björnflokans förskola

Björnflokans förskola öppnade i januari 2023. Förskolan är byggd för 123 barn enligt Skolverkets rekommendationer kring barngruppers storlek och kommer ha fem grupper för äldre barn samt fyra grupper för yngre barn.

Björnflokans förskola ligger i det nybyggda kvarteret på Druvefors och är en av stadens mest centralt belägna förskolor. Förskolan har med sin närhet till samhället och staden samt tillgång till naturen goda möjligheter att erbjuda varierat lärande och upplevelser för barnen. Förskolans gård tar sin utgångspunkt i kvarterets innegård för att sedan övergå till naturlig mark uppför berget som utgör en väsentlig kuliss.

Profil

Vår profil är Hållbarhet i förskolan med barnet i centrum och vi kommer verka för att vår utbildning främjar såväl ekologisk och miljömässig som social och kulturell samt ekonomisk hållbarhet. Barns delaktighet och inflytande är en viktig och framträdande dimension i detta arbete. Vi kommer också tidigt arbeta med att utveckla utomhuspedagogiken på förskolan för en ökad kvalitet i undervisningen utomhus.

Besöksadress

Druveforsvägen 9B, Borås

Förskolans avdelningar

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 15 januari, 17-18 juni

Tummen up

Sociala medier

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Björnflokans förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender