Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dannike förskola

Dannike förskola ligger vägg i vägg med skola och idrottshall. Förskolan är belägen i ett lugnt och trivsamt område med närhet till härliga naturupplevelser. All mat tillagas i skolans kök. Förskolan har tre avdelningar: Smultronet med barn1–2 år, Hallonet med barn 3–5 år och Björnbäret med barn 4–5 år. Avdelningarna har ett nära samarbete i ljusa fina lokaler.

skogen

Inriktningar

Vi vill lägga grunden till det livslånga lärandet genom att erbjuda en trygg miljö där barnen genom leken får möjlighet att utvecklas. Barnen ska få känna sig trygga och på så sätt få goda förutsättningar för att leka och lära. Vår verksamhet präglas av vårt ständiga arbete med värdegrunden och allas lika värde.

Vi har utvecklat vårt arbete med barns inflytande, där barnen får vara delaktiga i utformningen av verksamheten. Stort fokus ligger på arbete med språk, matematik samt natur och teknik. Förskolan arbetar kontinuerligt med Grön Flagg, vilket är ett temainriktat arbetssätt som fokuserar på hållbar utveckling, där vi lär oss värna om både inom- och utomhusmiljön. Naturen är vikt för oss och den natursköna omgivningen utnyttjas flitigt.

Personal som har tillsvidareanställning hos oss är utbildade förskollärare eller barnskötare. All personal medverkar i förskolans utvecklingsarbete vilket bidrar till engagemang som ger barnen lust att lära och möjlighet att lyckas.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Stomsvägen 1, Dannike

Förskolans avdelningar

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 5 januari, 12 april, 31 maj

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dannike förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender