Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Falkungens förskola

Falkungens förskola ligger i Kinnarumma. Förskolan består av tre avdelningar, Boet, Vingen grön och Vingen orange.

Inriktning

Falkungen har stora och ljusa lokaler. Genom olika material anpassat efter barnens ålder och intressen försöker vi stimulera barnens lust till att leka och lära.

Falkungen deltar i ett Erasmus+ projekt Digital Creativity Use for Learning and Teaching in edUcational fRamework of Early childhood. Projektet pågår 2022-2025 och innebär samverkan med Högskolan Borås, yttreligare tre förskolor i Borås Stad och förskolor i Italien och Portugal.

Falkungens förhållningssätt till undervisning tar sin utgångspunkt i en formativ ansats. BFL – bedömning för lärande.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Skolgränd 5, Kinnarumma

Förskolans avdelningar

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 14 mars, 12 april, 18 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Falkungens förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender