Meny

Meny

Falkungens förskola

Falkungens förskola ligger i Kinnarumma cirka 1,5 mil utanför Borås. Förskolan är integrerad i Kinnarummaskolan. Förskolan består av två avdelningar. Blå avdelning som är en syskonavdelning och gul avdelning som är en småbarnsavdelning.

Utomhusmiljön

Lek- och rörelseytorna är generöst tilltagna och består av en lekplats, skolgård, motorikbana, grönområden, "kullen" med mera. På förskolans område finns också en grillplats, växthus, odlingsbassänger och arboretum. Vi brukar gå till Myrskogen, en plats cirka 1 km från förskolan som utmanar barnens lek i skogen.

Inomhusmiljön

Falkungen har stora och ljusa lokaler. Genom olika material anpassat efter barnens ålder och intressen försöker vi stimulera barnens lust till att lära. Vi har även tillgång till skolans gymnastiksal där vi har rörelse och drama tillsammans.

Förskolans mål är lust att lära – möjlighet att lyckas

Vi arbetar utifrån:

 • Bedömning för lärande, BFL
 • Matematikplattformen
 • Språkplattformen
 • Naturvetenskap och teknikplattformen
 • IKT-plattformen
 • Portfolio. För att tydligöra barnens egen utveckling för barnen
 • Vi har olika verktyg för att observera barnen t.ex TRAS
 • Grön flagg
 • Pingpong

Traditioner

 På Falkungen firar vi bland annat påsk, midsommar, lucia, jul och förskolans dag.

Föräldrasamverkan

 • Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin
 • Föräldramöte en gång om året
 • Föräldradialog en gång per termin
 • Inskolningsmöte för nya barn och föräldrar.
 • Månadsblad
 • Veckoinformation
 • Daglig information via anslagstavla samt den dagliga dialogen med er föräldrar.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2018-10-02 13.25

Ändrad av:

Dela sidan: Falkungens förskola

g q n C