Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Falkungens förskola

Falkungens förskola ligger i Kinnarumma. Förskolan består av två avdelningar, Vingen för barn 3-5 år och Boet för barn 1-4 år.

Inriktning

Falkungen har stora och ljusa lokaler. Genom olika material anpassat efter barnens ålder och intressen försöker vi stimulera barnens lust till att leka och lära.

Falkungen deltar i ett Erasmus+ projekt Digital Creativity Use for Learning and Teaching in edUcational fRamework of Early childhood. Projektet pågår 2022-2025 och innebär samverkan med Högskolan Borås, yttreligare tre förskolor i Borås Stad och förskolor i Italien och Portugal.

Falkungens förhållningssätt till undervisning tar sin utgångspunkt i en formativ ansats. BFL – bedömning för lärande.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Skolgränd 5, Kinnarumma

Förskolans avdelningar

Utvecklingsdagar

 Våren 2023: 23 mars, 14 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Falkungens förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender