Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hällegårdens förskola

Förskolan ligger på stadsdelen Tullen/Byttorp och har många fina grönområden i sin närhet. Förskolan har fyra hemvister, två hemvister för yngre barn och två hemvister för äldre barn. De yngre barnens hemvister är uppdelade på fyra grupper under större delen av dagen, vilket medför en lugn och trygg lärmiljö för barnen. De äldre barnens två hemvister har en gemensam strategi och planering för sin undervisning och verksamhet. Vi har inrättat olika lärmiljöer utifrån läroplanens mål och ämnesområden.

Litteraturprofil

Vi arbetar för att utveckla en litteraturprofil på förskolan där boken och sagan är grunden för allt lärande. Det innebär att vi strävar efter att använda litteraturens möjligheter i det dagliga arbetet för att rikta barnens uppmärksamhet och uppnå läroplanens mål. Vi vill ge barnen positiva upplevelser av böcker, berättande och läsning med ett upplevelsebaserat förhållningssätt och lärande. Vår förskola präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten främjar lek, kreativitet, lustfyllt lärande och utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Föräldrasamverkan

Förskolan värnar om ett gott samarbete med föräldrar och har regelbundna föräldraråd där föräldrar, pedagoger och förskolechef möts för att utveckla verksamheten. Förskolan har ett eget kök där all mat tillagas.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsdagar  

Våren 2021: 23 april och 17 juni

Hösten 2021: 26 augusti och 4 nov

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hällegårdens förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol