Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hässlegårdens förskola

Hässlegårdens förskola ligger på det mångkulturella Hässleholmen. Förskolan har ett fantastiskt läge med närhet till 4-H gård, bibliotek, fina grönområden, lekplatser, och skogen. Med buss tar vi oss iväg på utflykter och kan lätt ta del av stadens utbud av kultur och aktiviteter. På förskolan har vi många olika kulturella och språkliga bakgrunder. Vi ser det som en styrka. Vi lär och utvecklas tillsammans genom att ta tillvara på allas kunskaper och erfarenheter. Barn och vårdnadshavare på Hässlegårdens förskola ska känna glädje, trygghet, trivsel och möjlighet till inflytande.

Förskolan ligger i en stor gul tegelbyggnad och har fyra stora gårdar som är anpassade efter verksamheten. Här kan barnen utforska, leka och lära tillsammans. Vi har ett eget tillagningskök där all vår mat lagas.

Vår verksamhetsidé

På Hässlegården har vi ett språkutvecklande arbetssätt ,det här läsåret utifrån fokus på interkulturellt arbete och lek. Vi vuxna är nära och tillsammans med barnen för att kunna se vad det är som fångar deras intresse. Vi lär ständigt av och med varandra och har alltid barnets bästa som utgångspunkt. Vi tror på det kompetenta barnet och tillsammans utformar vi en förskoleverksamhet som utmanar och stimulerar nyfikenhet, utveckling och lust att lära.

Vår inriktning

Språkutveckling – med fokus på lärande och lek.

Vi arbetar för att barnen ska

  • Få ett rikt ordförråd
  • Ha tillgång till material som stimulerar språk och fantasi
  • Få en god självkänsla och tillit till sin egen förmåga
  • Känna lust att lära
  • Känna stolthet i sin egen kulturella bakgrund

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Våglängdsgatan 147, Borås

Förskolans avdelningar

Förskolan har plats för 120 barn, uppdelade på dessa avdelningar

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 19 februari, 14 juni

Tummen up

Sociala medier

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hässlegårdens förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender