Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hulta Ängars förskola

Hulta ängars förskola är en av flera verksamheter på Hulta ängar. Utanför Hulta ängars gård finns en kulturled och hästhagar. Förskolan gränsar även till Kransmossens friluftsområde.

Förskolan har en fin lummig gård med träd, buskar och fasta lekredskap och föränderliga aktivitetsstationer. Det finns även en mindre gård som är mer anpassad till de yngre barnen.

Inomhusmijön har generösa och luftiga lokaler, lärmiljön är anpassad till barnen och förändras efter intressen och behov. Vi har gemensamt aquarum, digital ateljé och verkstad. Hulta ängars förskola består av fem avdelningar. På Våga och Vilja går de yngsta barnen, på Växa och Lära går de äldre barnen. Sista tiden på förskolan går barnen på avdelning Utforska.

Inriktning

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola. Genom Hulta ängars värdegrund ser vi barnet som dagens medborgare som har en stark drivkraft att vilja lära, förstå och lära känna världen. På förskolan möter barnet en miljö som väcker lust, är flexibel, tillgänglig och rik på mångfald. Leken är central och barnen ges möjlighet att utforska, ha inflytande och egna lösningar. Miljön uppmuntrar till att beskriva, berätta och definiera.

Om Reggio Emilia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt, som utgår från barnens intressen och Läroplan för förskolan. Vi vuxna ger möjligheter till utforskande, följer och utmanar barnet i lärprocesser. Vi vuxna är närvarande och engagerade, vi lyfter barnens tankar och idéer och synliggör det genom dokumentation. Vi vuxna är lyhörda för barnen, eftersom barn lär i samspel med andra, en ständigt pågående växelverkan.

2022 tilldelades Hulta ängars förskola som en av fyra skolor i Sverige till vinnare av EU-kommissionens europeiska lärarpris för innovativ undervisning (EITA-priset 2022). Genom projektet studerade och utvecklade förskolan det projektinriktade arbetssättet inom Reggio Emiliafilosofin, för att genom detta arbetssätt bland annat stärka barns språkutveckling. Även utbildning inom barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt genomfördes, vilket resulterade i Hulta ängars värdegrund.

Mer om Europeiska lärarpriset för innovativ undervisning Länk till annan webbplats.

Följ pedagogernas utvecklingsarbete i våra sociala medier.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Sörmarksgatan 207, Borås

Förskolans avdelningar

Hulta ängars förskola består av fem avdelningar. På Våga och Vilja går de yngsta barnen, på Växa och Lära går de äldre barnen. Den sista tiden går barnen på avdelning Utforska

Uvecklingsdagar

Våren 2024: 8 januari, 4 mars, 17 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hulta Ängars förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender