Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Hulta Ängars förskola

Hulta ängars förskola är en av flera verksamheter på Hulta ängar. Utanför Hulta ängars gård finns en kulturled och hästhagar. Förskolan gränsar även till Kransmossens friluftsområde.

Förskolan har en fin lummig gård med träd, buskar och fasta lekredskap och föränderliga aktivitetsstationer. Det finns även en mindre gård som är mer anpassad till de yngre barnen.

Inomhusmijön har generösa och luftiga lokaler, lärmiljön är anpassad till barnen och förändras efter intressen och behov. Vi har gemensamt aquarum, ateljé och verkstad. Hulta ängars förskola består av sex avdelningar. Våga, Vilja och Möta är 1-3 årsavdelningar och Växa, Lära samt Utforska är 3-5 årsavdelningar.

Inriktning

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola. Genom Hulta ängars värdegrund ser vi barnet som dagens medborgare som har en stark drivkraft att vilja lära, förstå och lära känna världen. På förskolan möter barnet en miljö som väcker lust, är flexibel, tillgänglig och rik på mångfald. Leken är central och barnen ges möjlighet att utforska, ha inflytande och egna lösningar. Miljön uppmuntrar till att beskriva, berätta och definiera.

Om Reggio Emilialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi har ett projektinriktat arbetssätt, som utgår från barnens intressen och Läroplan för förskolan. Vi vuxna ger möjligheter till utforskande, följer och utmanar barnet i lärprocesser. Vi vuxna är närvarande och engagerade, vi lyfter barnens tankar och idéer och synliggör det genom dokumentation. Vi vuxna är lyhörda för barnen, eftersom barn lär i samspel med andra, en växelverkan, barn lär av varandra, av oss och vi lär av dem.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-projektet "Det kreativa lärandet"

Vi har fått medel från EU-programmet Erasmus+ under två år för att lära oss mer om Reggio Emilia-filosofin. Vår partnerorganisation är Progettinfanzia Bassa Reggiana och tillsammans driver vi projektet ”Det kreativa lärandet”. Följ pedagogernas utvecklingsarbete i våra sociala medier.

Uvecklingsdagar

Hösten 2020: 28 september, 16 november
Våren 2021: 11 januari, 6 april, 14 juni (öppet med vikarier)

Pratbubbla med ett hjärta i, ikon.

Sociala medier

Följ oss gärna på Facebook och Instagram

Vi finns på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och på Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
På Instagram finns även avdelningarna Vågalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Mötalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Hulta ängars köklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hulta Ängars förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol