Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Hulta Ängars förskola

Hulta ängars förskola är en av flera verksamheter på Hulta ängar. Utanför Hulta ängars gård finns en kulturled och hästhagar. Förskolan gränsar även till Kransmossens friluftsområde.

Förskolan har en fin lummig gård med träd, buskar och fasta lekredskap och föränderliga aktivitetsstationer. Det finns även en mindre gård som är mer anpassad till de yngre barnen.

Inomhusmijön har generösa och luftiga lokaler, lärmiljön är anpassad till barnen och förändras efter intressen och behov. Vi har gemensamt aquarum, digital ateljé och verkstad. Hulta ängars förskola består av fem avdelningar. På Våga och Vilja går de yngsta barnen, på Växa och Lära går de äldre barnen. Sista året på förskolan går barnen på avdelning Utforska.

Inriktning

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola. Genom Hulta ängars värdegrund ser vi barnet som dagens medborgare som har en stark drivkraft att vilja lära, förstå och lära känna världen. På förskolan möter barnet en miljö som väcker lust, är flexibel, tillgänglig och rik på mångfald. Leken är central och barnen ges möjlighet att utforska, ha inflytande och egna lösningar. Miljön uppmuntrar till att beskriva, berätta och definiera.

Om Reggio Emilia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi har ett projektinriktat arbetssätt, som utgår från barnens intressen och Läroplan för förskolan. Vi vuxna ger möjligheter till utforskande, följer och utmanar barnet i lärprocesser. Vi vuxna är närvarande och engagerade, vi lyfter barnens tankar och idéer och synliggör det genom dokumentation. Vi vuxna är lyhörda för barnen, eftersom barn lär i samspel med andra, en växelverkan, barn lär av varandra, av oss och vi lär av dem.

Följ pedagogernas utvecklingsarbete i våra sociala medier.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uvecklingsdagar

Hösten 2021: 20 september, 25 oktober
Våren 2022: 10 januari, 12 april, 13 juni (öppet med vikarier)

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hulta Ängars förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol