Meny

Meny

Hulta Ängars förskola

Hulta Ängars förskola är en del av Hulta Ängar som även består av gymnasiesärskola och korttidsenhet samt övriga enheter tillhörande äldreomsorgen. Hulta Ängar ligger mitt i naturen och gränsar till Kransmossens friluftsområde.

Förskolan har en fin och lummig gård, stora gräsytor med mycket träd och buskar, sandlådor, gungor, klättertorn med mera. Inomhusmiljön är anpassad till barnen med ljusa och luftiga lokaler. Vi har aquarum, atelje och verkstad. Hulta Ängars förskola består av sex avdelningar: Lära, Utforska, Möta, Vilja, Våga och Växa. De tar emot barn i åldrarna 6 månader till 5 år.

Inriktning

Vårt mål på Hulta Ängars förskola är glada, trygga och lärande barn. För att nå målen i läroplanen innehåller vår verksamhet mycket lek och glädje med meningsfulla aktiviteter där barnen söker kunskap. Omsorg, omtanke och gemenskap grundlägger barnens känslan för allas lika värde. Alla avdelningar arbetar med språk, matematik, IT och kommunikationsteknik.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin. Det bygger på en övertygelse om människors möjligheter, respekt för barnet och att man som pedagog är medforskare och erbjuder barnen intressanta och utmanande upplevelser.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad: 2018-10-03 15.35

Ändrad av:

Dela sidan: Hulta Ängars förskola

g q n C