Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

I Ur och Skur Kråkan

Förskolan I Ur och Skur Kråkan ligger i Granbäcken mellan Kråkered och Kinnarumma och är inrymt i Björkehovsgårdens sportstuga. Förskolan har tre avdelningar; Granen för de minsta barnen, Björken som är en syskonavdelning och Tallen som är en fritidshemsavdelning för barn från förskoleklass till årskurs 3.

Inriktning

Syftet med verksamheten är att barnen ska få vara ute i naturen så mycket som möjligt. Det man normalt gör inne på en förskola/fritids, som snickra, måla, sova, läsa sagor och ha samling, försöker vi göra ute året runt oberoende av väder.  Självklart stannar vi inne om stormen viner eller om kölden biter för hårt i kinderna.

Barn trivs i naturen! Leken går över stock och sten och det finns lekredskap så det räcker till alla. I naturen kan alla hitta sin egen utmaning, i det lilla eller stora, kika med lupp eller klättra i träd. Naturen är ett oändligt laboratorium, ett mysrum, ett lekrum, en plats för konstruktioner, en gymnastiksal, en matsal och mycket annat. I naturen finns möjligheter till lärande, äventyr, lugn och eftertanke som bara begränsas av fantasin. I naturen lär sig barnen att klara sig själva, självförtroendet och självkänslan stärks. 

I naturen händer alltid något nytt, årstiderna växlar, djuren får ungar, träden slår ut och löven trillar av. Kunskap, förståelse och upptäcktens glädje kommer naturligt. Ett nytt äventyr väntar bakom nästa träd. Forskningen om barns utveckling visar att den fria leken utomhus utvecklar barn socialt och emotionellt långt mer än ledarledda aktiviteter utomhus.

Det är viktigt att vara utomhus, våra hjärnor behöver den stimulans som flödet av ljus, ljud, färg och form i naturen ger. Stimulansen påverkar hjärncellernas tillväxt positivt, särskilt i åldrarna 3-6 år. Barn som vistas ute mycket har större koncentrationsförmåga, är mer uthålliga, mindre rastlösa och mer uppmärksamma på sin omgivning.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Södra Granbäcksvägen 9, Borås

Förskolans avdelningar

Björken: 0721-60 07 18
Granen: 0734-32 81 85
Tallen (fritids): 0721-60 05 03

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 8 januari, 3 mars, 17 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: I Ur och Skur Kråkan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender