Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kärnhuset

På förskolan Kärnhuset vill vi skapa goda förutsättningar för det nyfikna och kreativa barnet, bygga deras självkänsla och få dem att tro på sin egen förmåga. Detta gör vi genom ett entreprenöriellt förhållningssätt där vi tar tillvara på barnets initiativförmåga och idérikedom. Vi vill lägga grunden till barnens lust att lära och möjlighet att lyckas genom hela livet.

För det nyfikna och kreativa barnet

På förskolan är det viktigt att barnen får växa och lära genom lek och känna glädje och trivsel i verksamheten. Vi strävar efter att ha en lugn och trygg miljö för varje barn och grupp. Kärnhuset ligger på Hestraområdet. Byggnaden är uppdelad i två flyglar med flera rum samlade runt var sitt torg. De yngre och äldre barnen grupperas var för sig. Förskolans gård är indelad i olika områden med inslag av naturtomt. Kärnhuset har även ett välutrustat kök där all mat tillagas.

Naturvetenskap och teknik – naturligtvis

Med utgångspunkt i naturvetenskap och teknik arbetar vi med läroplanens alla mål. Genom naturvetenskap får barnen tidigt möjlighet att skapa ett intresse för sambandet mellan människa, natur och samhälle. Barnen får förståelse för livet och dess förutsättningar genom att undersöka det som finns i deras närmiljö. På förskolan vill vi ge barnen många konkreta upplevelser, både inom förskolan och i det omkringliggande samhället, där barnen får prova på och lära i naturliga sammanhang.

Att arbeta med teknik i förskolan handlar om att ge barnen förutsättningar att bygga och konstruera i olika material, uppfinna och återanvända samt inte minst använda sig av olika verktyg och metoder för att genomföra sina idéer. I respektive grupp har varje arbetslag ansvar för att strukturera miljön utifrån förskolans profil. Rummens miljöer ska hållas levande och förändras kontinuerligt utifrån barnens kompetens, nyfikenhet och intresse. Torgen utgör förskolans nav tillsammans med en ateljé och ett vattenexperimentrum. De bildar en gemensam samlingspunkt för de angränsande avdelningarna. Där får barnen möjlighet att lära genom att uppleva, upptäcka, undersöka, utforska och experimentera.

Vi lär om

  • människan, djuren, naturen och deras kretslopp
  • hur vatten, ljus och ljud fungerar
  • hållbar utveckling och miljöpåverkan
  • en god hälsa för alla
  • hur man kan bygga och konstruera med spännande material
  • aktiviteter med digitala verktyg

Trygghet

Barnen tillbringar större delen av dagen i grupper med barn och pedagoger som de känner väl. På så vis får de en trygg lärandemiljö där pedagogerna ser varje barns behov och kan utveckla deras intressen, självförtroende och självkänsla.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Pianogatan 1, Borås

Förskolans avdelningar

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 8 januari, 4 mars, 17 juni
Hösten 2024: 2 september, 28 oktober

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kärnhuset

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender