Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

KreaNova

Förskolan KreaNova öppnade i augusti 2018 och har sex avdelningar. Förskolan ligger centralt i stadsdelen Norrby, bakom Almåsgymnasiet. De yngre barnen har sina hemvister på nedre plan och de äldre på övre plan. Förskolan har ett eget tillagningskök. 

Estetisk profil

KreaNova arbetar med estetiska uttrycksformer för att skapa möjligheter för alla barn att utveckla olika färdigheter och förmågor, förstå sin omvärld och sig själva. På KreaNova anser vi att alla barn genom dans, musik, drama, bildkonst och berättande får stöd i sitt lärande samt stimulans i sin kreativitet. Tillsammans med barnen arbetar vi med uttrycksformerna som ett sätt att överbrygga språkgränser.

KreaNovas estetiska inriktning syns på ett tydligt sätt i vår verksamhet både ute och inne. Lärmiljöerna inomhus består av hemvister, två ateljéer, två torg samt ett pedagogiskt kök. Här finns kreativa verktyg som brännugn, teaterscen, musikinstrument och sagomiljö för berättande.

Vår utemiljö är fördelad på två gårdar och består bland annat av ateljé, musikrum, odling, vattenlek, sagokoja, balansbana och en stor scen.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsdagar

Hösten 2021:

Pratbubbla med ett hjärta i, ikon.

Sociala medier

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: KreaNova

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol