Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

LärKan

Förskolan LärKan ligger på Dammsvedjan i Borås.

LärKans profil: Hälsa och hållbar utveckling

LärKans utbildning och undervisning präglas av framtidstro, med möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till vår miljö, natur och samhälle. Med fysisk aktivitet och hälsosam livsstil som en naturlig del av barnens dag, bidrar utbildningen till förståelse om hur detta kan påverka deras hälsa och välbefinnande.

Förskolans miljöer är skapade tillsammans av barn och pedagoger med fokus på lärande möten mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger. Lärmiljöerna och materialen är inbjudande och väcker nyfikenhet för lek, samspel och lust att lära. Vi arbetar aktivt med att inspirera till rörelse och välmående. Vi värnar om människans solidaritet, dess betydelse för vår värld och för en frisk och hoppfull framtid!

Vi ser förskolan som en arena där demokratiska värden förankras, där alla känner delaktighet och möjlighet att påverka. Barnen tar och får ansvar i olika situationer och frågor, utifrån ålder och mognad. Tillsammans tar vi vara på möjligheter i vardagen och tillvaratar varandras olikheter och kompetenser. Genom att ge barnen möjlighet att utforska, ställa frågor och samtala om händelser och samband i omvärlden så utmanas och stimuleras deras intresse och kunnande om hälsa och välbefinnande samt hållbar utveckling.

Kvalitet

Förskolans utbildning säkras genom aktivt arbete med pedagogisk dokumentation där barns lärande, lek och trivsel är central. Vi arbetar medvetet med en målfokuserad verksamhet som kontinuerligt utvärderas och utvecklas.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Kulbanan 4, Borås

Förskolans avdelningar

Telefon till köket: 033-35 38 30

Utvecklingsdagar:

Våren 2024: 4 mars (förskolan stängd), 10 juni.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: LärKan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender