Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

LärKan

Förskolan LärKan ligger på Dammsvedjan i Borås. Här finns inkluderande avdelning/ar för hörande barn och barn med hörselnedsättning/döva barn.

Miljö och hälsa

Förskolan har levande miljöer som är skapade tillsammans av barn och pedagoger. Där finns plats för lärande möten mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger. Genom att miljöerna, inne och ute, är skapade utifrån rum i rummen skapas förutsättningar för lekro. Materialen i våra miljöer är inbjudande och väcker nyfikenhet för vidare utforskning och skapar lust att lära.

Miljön på förskolan väcker inspiration och nyfikenhet för rörelse och välmående. Vårt fokus ligger också på människans betydelse för vår värld och dess förutsättningar för en frisk och hoppfull framtid. Alla möten präglas av positivt bemötande/förhållningssätt, kommunikation och utvecklande dialoger.

Vi ser förskolan som en arena där demokratiska värden förankras. En arena där alla känner delaktighet och påverkansmöjliget, samt att barnen tar och får ansvar i olika situationer och frågor. Tillsammans tar vi vara på möjligheter och ser varandras olikheter och kompetenser.

En väl fungerande organisation fungerar som ett verktyg för den pedagogiska utvecklingen. Verksamheten som bedrivs stöds av beprövad erfarenhet och forskning.

Kvalitet

Förskolans verksamhet kvalitetsäkras genom aktivt arbete med pedagogisk dokumentation, där barns lärande och verksamhetsutveckling är central. Vi jobbar aktivt med pedagogiska projekt och har ett medvetet lyssnande som fokus i våra arbetssätt. Vi jobbar medvetet med en målfokuserad verksamhet som kontinuerligt utvärderas och utvecklas.

Inkluderande hörselverksamhet

Hörselverksamheten finns i nedre plan på förskolan fördelat på en till två avdelningar. I grupperna fördelar vi hörande barn och barn med hörselnedsättning/dövhet så jämt som möjligt. Det skapar respekt, solidaritet och förståelse för varandras likheter och olikheter.

Dessa lokaler är hörselanpassade. Barngrupperna är lägre till antalet. På avdelningarna arbetar teckenspråkskunniga pedagoger som arbetar aktivt med kommunikativ lärandemiljö för alla barn som vistas i verksamheten.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Kulbanan 4, Borås

Förskolans avdelningar

Telefon till köket: 033-35 38 30

Utvecklingsdagar:

Hösten 2022: 5-6 september, 21 november (förskolan är stängd dessa dagar).

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: LärKan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender