Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Melltorps förskola

Melltorps förskola ligger i ett villaområde i Sjömarken, med närhet till skog, natur och lekplatser samt Sjömarkenskolan F-6. Förskolan består av sex hemvister. På Eken och Linden finns barn i åldrarna 1-2 år. På Granen, Asken, Björken och Rönnen finns barn i åldrarna 2,5-5 år.

Vi vill att alla ska trivas och känna sig trygga hos oss. Vi har en introduktion där du som vårdnadshavare är med i verksamheten under tre hela dagar under en tvåveckors period. Målet med introduktionen är att skapa trygga relationer i förskolans miljö mellan vårdnadshavare, barn och pedagoger.

Leken är grunden i vår pedagogiska verksamhet

I leken får barnen möjlighet att utvecklas genom att pröva, öva, våga och känna att de kan. Den ska vara rolig, trygg och lärorik. Genom lek utvecklar barnen socialt samspel, fantasi, språk, matematik och empati. Vi vuxna läser, sjunger, gör rim och ramsor, samtalar och diskuterar med barnen för att stimulera deras språkutveckling. Matematik synliggörs genom att vi räknar, sorterar, undersöker, problematiserar och experimenterar. Då ges barnen möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande. ”Det nyfikna barnet är grunden till att lärande” är en tanke som ligger till grund för vår verksamhet.

Vi är ute varje dag i alla väder! Vi går till skogen där vi undersöker och upptäcker tillsammans med barnen. Ibland promenerar vi till någon närbelägen lekplats. Vi har även en stor härlig utegård där barnen får möjlighet till upplevelser av olika slag så som olika lekar, motoriska äventyr, skapande och experiment. I vår utemiljö har vi växthus och pallkragar där vi odlar potatis, grönsaker och blommor tillsammans med barnen som vi tillsammans skördar och provsmakar under en gemensam skördevecka i början av höstterminen.

När vi presenterar nya teman, högtider eller andra speciella händelser använder vi oss ofta av drama för att visualisera och konkretisera det aktuella ämnet. Vi skapar många gemensamma aktiviteter för alla avdelningar vilket ger en god sammanhållning på förskolan.

På förskolan har vi ett eget tillagningskök där allt bröd bakas och all mat lagas från grunden av våra två kockar.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Melltorpsvägen 15 A, Sjömarken

Förskolans avdelningar

Telefonnummer till köket: 033-35 54 71

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 8 januari, 4 mars, 17 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Melltorps förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender