Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Melltorps förskola

Melltorps förskola ligger i ett villaområde i Sjömarken, med närhet till skog, natur och lekplatser samt Sjömarkenskolan F-6. Förskolan består av sex hemvister. På Eken och Linden finns barn i åldrarna 1-2 år. På Granen, Asken, Björken och Rönnen finns barn i åldrarna 2,5-5 år.

Vi vill att barn och föräldrar ska trivas och känna sig trygga hos oss. Föräldrarna ska känna sig delaktiga och ha inflytande i verksamheten. Varje höst har vi föräldramöte och två gånger per år erbjuder vi utvecklingssamtal.

På förskolan har vi ett eget tillagningskök där allt bröd bakas och all mat lagas från grunden av våra två kockar.

Lek, språk och matematik

Leken är grunden i vår pedagogiska verksamhet och vi vill att den ska vara rolig, trygg och lärorik. I leken får barnen möjlighet att utvecklas genom att pröva, öva, våga och känna att de kan. Genom lek utvecklar barnen socialt samspel, fantasi, språk, matematik och empati.

Vi läser, sjunger, gör rim och ramsor, samtalar och diskuterar med barnen för att stimulera deras språkutveckling. Matematik finns överallt i vardagen, den synliggörs genom att vi räknar, sorterar, undersöker, problematiserar och experimenterar. Då ges barnen möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande. ”Det nyfikna barnet är grunden till att lärande” är en tanke som ligger till grund för vår verksamhet.

Utelek

Vi är ute varje dag i alla väder! Vi vistas ofta i skogen där vi undersöker och upptäcker tillsammans med barnen. Ibland promenerar vi till någon närbelägen lekplats. Vi har även en stor härlig utegård där barnen får möjlighet till upplevelser av olika slag så som olika lekar, motoriska äventyr, skapande och experiment. I vår utemiljö har vi pallkragar där vi odlar potatis, grönsaker och blommor tillsammans med barnen.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Melltorpsvägen 15 A, Sjömarken

Förskolans avdelningar

Telefonnummer till köket: 033-35 54 71

Utvecklingsdagar

Hösten 2022: 12-13 september

Våren 2023: 9 januari, 6 mars, 12 juni
Hösten: 2023: 4-5 september

Våren 2024: 8 januari, 4 mars, 17 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Melltorps förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender