Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Norrbyskolans förskola

Mitt på Norrby, i den anrika och vackra före detta skolbyggnaden, ligger Norrbyskolans förskola. Våra lokaler är ljusa, rymliga och trivsamma. Förskolan har både nära till fina skogsområden och parker men även nära till centrum, vilket ger förskolans barn möjlighet att utforska både natur och stadsmiljö,

skogen

Inriktning

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska lägga grunden för barnens livslånga lärande, därför anser vi att det är viktigt att ha en helhetssyn på barnet. Omsorg, respekt, utveckling och lärande är därför viktiga byggstenar i vår dagliga pedagogiska verksamhet. Dessa byggstenar är tydliga i många delar av barnets vardag genom både utflykter, deras egna lek och förskolans dagliga rutiner, vi lägger därför stor vikt vid leken.

Läroplanen beskriven lekens roll på följande vis; ”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbete och lösa problem. Barnet kan genom den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.”

Samtliga pedagoger på Norrbyskolans förskola lägger stor vikt vid att ha ett bra bemötande och ett gott samarbete med så väl barn, föräldrar och arbetslag, vilket skapar en trygg och lustfylld lärandemiljö för barnen att växa upp i.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Besöksadress

Norrby Tvärgata 41, Borås

Förskolans avdelningar

På förskolan finns det elva avdelningar med olika åldersindelningar

Utvecklingsdagar

Vår 2024: 8 januari, 2 april, 17 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Norrbyskolans förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender