Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Östermalmsgårdens förskola

Östermalmsgårdens förskola är belägen vid Södra Älvsborgs sjukhus. Förskolan har nära till natur och kulturhuset. Förskolan är inrymd i lokaler som byggdes 2012 och har fyra avdelningar ett gemensamt torg och två ateljéer. På Äventyret 1 och 2 har vi barn mellan 1-3 år. På Äventyret 3 och 4 har vi barn mellan 3-6 år.

skogen

Inriktning

På vår förskola möter barn vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vi vill ge barnen en vardag där de får känna trygghet, glädje och alls lika värde.

Vi arbetar för att skapa förutsättningar hos alla barn för ett livslångt lärande. Detta gör vi genom ett arbetssätt som har sin grund i tydliggörande pedagogik och språkutvecklande miljöer.

Vi väljer böcker och läsmetoder på ett medvetet sätt och skapar positiva lässtunder för barnen varje dag. Böcker finns synliga och tillgängliga för barnen och böcker används alltid i temaarbetet. Vi har ett nära samarbete med biblioteket och i hjärtat av vår verksamhet finns även vårt eget bibliotek. Vi arbetar med böcker både på svenska och på andra språk, analogt som digitalt.

Alla barn erbjuds undervisning där nyfikenhet, upptäckarglädje och barns utforskande ska stödjas, stimuleras och utmanas, och där barns lärande och utveckling är i fokus. Undervisningen ger barnen inflytande över sitt eget lärande genom att barnens tankar och idéer tillgodoses. Där får de känna tilltro till sin egen förmåga, att de kan, vågar och vill.

Utelek

Vi är ute varje dag i alla väder! Vi har två gårdar, en för de yngre och en för de äldre barnen. Där vi tar med den pedagogiska verksamheten ut. Vi upptäcker och skapar tillsammans. Det finns möjlighet för oss att gå till närliggande skog, lekplatser och kulturhus.

Trivsel genom delaktighet och inflytande

Vi vill att vårdnadshavare och barn ska känna sig trygga och trivas hos oss. Vi bjuder in till delaktighet och inflytande genom föräldramöten, utvecklingssamtal och föräldraråd. För information kring vår verksamhet och för att få inblick i ditt barns vistelse på förskolan använder vi oss av den digitala plattformen Unikum.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppet hus

Öppet hus är inställt tillsvidare

Besöksadress

Klinikvägen 33, Borås

Förskolans avdelningar

Utvecklingsdagar

Hösten 2022: 26 september, 14-15 november

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Östermalmsgårdens förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender