Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Parkgårdens förskola

Parkgårdens förskola ligger i stadsdelen Parkstaden. Parkgården är en liten förskola med fyra avdelningar, två småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar. Lokalerna är fina och väl lämpade för sin verksamhet. Parkgården ligger bra till geografiskt och har nära till både skog och sjö, vilket utnyttjas flitigt. Förskolan ligger även nära ett flertal olika lekplatser samt nära centrum.

Parkgårdens förskola.

Vi strävar efter en förtroendefull kontakt mellan föräldrar och personal för vårt gemensamma intresse - barnets bästa. Genom att visa respekt gentemot barnen och vara föredömen vill vi lära barnen att visa hänsyn och ta ansvar.

Vi har ett eget tillagningskök med en kokerska.

Mångfald

Vi är en förskola med stor mångfald. Området mångfald finns med i vår verksamhetsplan och genomsyrar vår verksamhet. Vi arbetar med såväl olikheter som likheter mellan oss oavsett bakgrund.

Vi önskar att barnen lämnar Parkgården med den gyllene regeln: Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Almåsgatan 1, Borås

Förskolans avdelningar

Telefonnummer till köket: 033-35 34 52

Utvecklingsdagar

Hösten 2023: 11 september, 4 december

Våren 2024: 8 januari ,10-11 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Parkgårdens förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender