Meny

Meny

Parkgårdens förskola

Parkgårdens förskola ligger i stadsdelen Parkstaden. Parkgården är en liten förskola med fyra avdelningar, två småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar. Lokalerna är fina och väl lämpade för sin verksamhet. Parkgården ligger bra till geografiskt och har nära till både skog och sjö, vilket utnyttjas flitigt. Förskolan ligger även nära ett flertal olika lekplatser samt nära centrum.

Parkgårdens förskola.

Vi har ett eget tillagningskök med en kokerska.

Vi strävar efter en förtroendefull kontakt mellan föräldrar och personal för vårt gemensamma intresse - barnets bästa. Genom att visa respekt gentemot barnen och vara föredömen vill vi lära barnen att visa hänsyn och ta ansvar.

Mångfald

Vi är en förskola med stor mångfald. Området mångfald finns med i såväl vår lokala handlingsplan och likabehandlingsplan och genomsyrar vår verksamhet. Vi arbetar med såväl olikheter som likheter mellan oss oavsett bakgrund.

Grön Flagg

Vi arbetar med Grön Flagg där vi fokuserar på områdena Livsstil och hälsa och varje individs välbefinnande. Grunden i Grön Flagg är barnens medbestämmande och inflytande och är direkt kopplat till förskolans läroplan. Tillsammans med barnen ser vi över vår miljö, så att den består av miljövänliga material. Vi vill även ge barnen möjlighet till många upplevelser och föja årets växlingar bland annat genom att vara i skog och mark. Vi har en egen kompost och odlar både ute och inne.

Vi önskar att barnen lämnar Parkgården med den gyllene regeln: Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiedagar

Våren 2019: 7/1, 29/4 och 17/6

Senast ändrad: 2018-11-23 11.13

Ändrad av:

Dela sidan: Parkgårdens förskola

g q n C