Meny

Meny

Rångedalagårdens förskola

Rångedala förskola ligger i en naturskön och inspirerande utemiljö. All mat tillagas i skolans kök. Förskolan har tre avdelningar. Vitsippan har barn mellan 1–2 år och ligger i skolans lokaler. Blåsippan med barn 3–4 år och Prästkragen med barn 4–5 år finns i stora fina lokaler vid Rångedala idrottshall. Avdelningarna har ett nära samarbete i det pedagogiska arbetet.

skogen

Inriktningar

Vi vill lägga grunden till det livslånga lärandet genom att erbjuda en trygg miljö där barnen genom leken får möjlighet att utvecklas. Barnen ska få känna sig trygga och på så sätt få goda förutsättningar för att leka och lära. Vår verksamhet präglas av vårt ständiga arbete med värdegrunden och allas lika värde.

Genom leken ges barnen möjlighet att uttycka sig och bearbeta känslor och upplevelser, de stimuleras och utmanas i sin sociala, språkliga och matematiska utveckling. Vi lägger stor vikt vid språkutveckling och tar tillvara på alla stunder som ges för det goda samtalet. Vi har utvecklat vårt arbete med barns inflytande, där barnen får vara delaktiga i utformingen av verksamheten.

Naturen är viktig för oss och den natursköna omgivningen utnyttjas flitigt. Vi arbetar med Grön Flagg, vilket är ett temainriktat arbetssätt som fokuserar på hållbar utveckling. Här utvecklas värden som handlar om att ta hand om varandra och vår miljö.

Personal som har tillsvidareanställning hos oss är utbildade förskollärare eller barnskötare. All personal medverkar i förskolans utvecklingsarbete vilket bidrar till engagemang som ger barnen lust att lära och möjlighet att lyckas.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsdagar

Hösten 2019: 6 september och 29 november

Senast ändrad: 2019-08-28 15.30

Ändrad av:

Dela sidan: Rångedalagårdens förskola

g q n C