Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Silverpoppelns förskola

Silverpoppelns förskola öppnade våren 2019. Förskolan är beräknad utifrån 120 barn fördelat på 9 hemvister. Förskolan är centralt placerad på Göta och har fantastisk tillgång till varierade naturupplevelser men också närhet till samhället som erbjuder en rad funktioner som är viktiga i vår vardag.

Små barngrupper

Silverpoppeln är den första förskolan i Borås som i byggnation är anpassad efter Skolverkets rekommendationer för storlek på barngrupper. För att kunna erbjuda en så tillgänglig och välanpassad förskolemiljö och vistelse för barnen som möjligt kommer de att vara indelade åldersvis, yngre (1-3 år) respektive äldre (3-5 år) barn. 

Profil: Språk och kommunikation med IKT som verktyg

Vår ambition är att Silverpoppeln ska vara en levande plats, mitt emellan samhället och naturen. På Göta har vi en mångfald av olika kulturer och språk, vilket är väldigt berikande. Därför vill vi ha en interkulturell förskola och och detta förutsätter kommunikation och interaktion mellan olika parter.

För att uppnå vår vision har vi valt profileringen Språk och kommunikation med IKT som verktyg. Förskolan kommer arbeta språkfördjupande genom att erbjuda lek och samspel i rum med olika teman både inomhus och utomhus. De olika teman ska vara verktyg för att kunna utmana barnen och väcka intresse för olika målområden i läroplanen. Språk utvecklas vid konkreta upplevelser av händelser, miljöer och aktiviteter. Silverpoppeln vill därför skapa möjligheter för alla barn att möta de ämnen som intresserar dem eller som kan inspirera dem, såsom exempelvis rymden, skogen, stad, rörelse och fantasi, konstruktion osv. Rummen ska vara levande och formas tillsammans med barnen, samtidigt som de kompetterar varandra och utmanar barnen vidare.

Möjlighet till estetiska lärprocesser kommer integreras i samtliga rum och stort fokus kommer läggas på kompletterande bilder, texter och böcker som kan ge ytterligare förståelse och utveckling av de aktiviteter som skapas under lek. Genom ljud, ljus och intelligent teknik kan man åstadkomma en fördjupande känsla av temaområdenas olika karaktär.

Via inbjudan till lek, kreativitet och skapande i samtliga av förskolans rum vill vi skapa nyfikna barn som tar ansvar och söker kunskap samt utvecklar lärmiljö och aktivitet. De ska få möjlighet att vara självständiga och aktiva och upptäcka tillsammans med oss vuxna.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Islandsgatan 11, Borås.

Förskolans hemvister

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 9 februari, 8 april, 17 juni (förskolan är stängd de här dagarna)

Hösten 2024: 26 augusti, 11 november (förskolan är stängd de här dagarna)
Våren 2025: 3 februari, 7 april, 16 juni (förskolan är stängd de här dagarna)

Tummen up

Sociala medier

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Silverpoppelns förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender