Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sjöbogårdens förskola

Sjöbogårdens förskola ligger på Sjöbo. Förskolan ligger nära Sjöboskolan som är en F-6 skola. Förskolan har närhet till natur, bibliotek och Borås djurpark.

Lust att lära – möjlighet att lyckas

"Lust att lära – möjlighet att lyckas" inspirerar arbetet i förskolan. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Då förskolan ligger i ett mågkulturellt område är arbetet med barnens språkutveckling en stor och viktig del i verksamheten. Pedagogerna har tillgång till ett gemensamt Språkotek med pedagogiskt material. Det kan användas i samråd med specialpedagog, som genom handledning inspirerar dem i det vardagliga arbetet. Förskolan har även ett eget Språkotek, där det finns språkmaterial för alla åldrar. Samverkan sker också med stadsdelens fina biblioteksverksamhet på Sjöbo.

På förskolan finns ett föräldraråd som tillsammans med rektor och personal arbetar för att utveckla verksamheten.

Förskolan har ett mottagningskök som tar emot mat från Sjöboskolan.

Grön Flagg

Förskolan är Grön Flagg-certifierad. Arbetet med Grön Flagg handlar om att inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för vår natur och miljö. Grön Flagg ska vara första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling.

Om Grön flagg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Källbogatan 2, Borås

Förskolans avdelningar

Telefonnummer till hela förskolan: 033-35 83 67

Förutom de tre avdelningarna finns en språk- och mattehörna, vilket inbjuder till lärande och experimenterande. Förskolan har också en innergård/atrium med konstgräs för lek i mindre grupper. Barnen har tillgåg till en stor utegård med konstgräs och lustfyllda lekredskap, motorikbana, fotbollsplan och paviljong. En inspirerande miljö för lek och lärande.

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 25 januari, 11 mars, 17 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sjöbogårdens förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender