Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skattkistans förskola

Skattkistans  förskola är belägen på Sjöbo. Förskolan ligger nära Sjöboskolan som är en F-6 skola. Förskolan har närhet till natur, bibliotek och Borås djurpark.

Lust att lära - möjlighet att lyckas

"Lust att lära - möjlighet att lyckas" inspirerar arbetet i förskolan. Verksamheten/utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Våra grundläggande värden är:

Ett respektfullt förhållningssätt och ett gott bemötande

Vårt arbetssätt för att skapa ett respektfullt förhållningssätt och ett gott bemötande:

  • Ett professionellt bemötande mot både barn och vårdnadshavare
  • Förskolan genomsyras av grundvärderingen ”allas lika värde”
  • Förskolan arbetar med det kompetenta barnet och för barnets bästa

En av grundstenarna för Skattkistans förskola är att ge barnen en trygg dag i förskolan där leken ska ha stor betydelse. Genom att skapa förutsättningar för barn att känna trygghet utvecklas barnens förmåga att lära och genom leken träna det sociala samspelet.

Då förskolan är belägen i ett mångkulturellt område är arbetet med barnens språkutveckling en stor och viktig del i verksamheten/utbildningen. Pedagogerna samarbetar med specialpedagog och har, på förskolan, tillgång till ett språkotek med pedagogiskt material att använda i verksamheten/utbildningen. Samverkan sker också med stadsdelens fina biblioteksverksamhet och med skolorna i stadsdelen.

Utöver avdelningslokalerna finns en stor lekhall, en ateljé, ett rum för vattenlek och sinnenas rum ett rum för sagoläsning och olika typer av lärande med hjälp av digitala verktyg. Dessa utrymmen inbjuder till lek, lärande, skapande och experimenterande. Förskolan har också en innegård/atrium med konstgräs som ger utrymme för lek i mindre grupp.

Förskolan har en stor härlig utegård som är uppdelad för yngre och äldre barn. På utegårdarna finns bland annat motorikbana, en fotbolls/lekplan och naturmiljö som ger rika möjligheter till lek, lärande, motorisk träning och utforskande.

På förskolan finns ett föräldraråd som tillsammans med rektor och personal arbetar för att utveckla verksamheten.

Förskolan har ett mottagningskök som tar emot mat från Sjöboskolan.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Sjöbo Torggata 15, Borås

Förskolans avdelningar

Skattkistans förskola har fem avdelningar:

Utvecklingsdagar

Hösten 2023: 6 november
Våren 2024: 8 januari

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skattkistans förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender