Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skattkistans förskola

Skattkistans  förskola är belägen på Sjöbo. Förskolan ligger nära Sjöboskolan som är en F-6 skola. Förskolan har närhet till natur, bibliotek och Borås djurpark. Förskolan är inrymd i en byggnad som totalrenoverades 2008.

Förskolan har fem avdelningar:

  • Pärlan 1-2 år
  • Kristallen 1-2 år
  • Rubinen 2-3 år
  • Opalen 3-4 år
  • Diamanten 4-5 år

Utöver avdelningarna finns en stor lekhall, en ateljé, ett rum för vattenlek och ett lugnt rum för vila, sagoläsning och lärande genom IKT. Dessa utrymmen inbjuder till lek, lärande, skapande och experimenterande. Förskolan har också en innegård/atrium med konstgräs som ger utrymme för lek i mindre grupp.

Förskolan har en stor utegård som är uppdelad för yngre och äldre barn. På utegården finns bland annat en motorikbana, en fotbolls/lekplan och naturmiljö som ger rika möjligheter till lek, lärande, motorisk träning och utforskande.

Lust att lära - möjlighet att lyckas

"Lust att lära - möjlighet att lyckas" inspirerar arbetet i förskolan. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Skattkistans förskola arbetar mycket med trygghet och lek. Det märker man genom att det finns en stor medvetenhet om lekens och trygghetens betydelse för barns utveckling, lärande och samspel med andra. Genom att skapa förutsättningar för barn att känna trygghet utvecklas barnens förmåga att leka och lära.

Då förskolan är belägen i ett mångkulturellt område är arbetet med barnens språkutveckling en stor och viktig del i verksamheten. Pedagogerna samarbetar med specialpedagog och har tillgång till ett språkotek med pedagogiskt material att använda i verksamheten. Samverkan sker också med stadsdelens fina biblioteksverksamhet och med skolorna i stadsdelen.

Förskolan är Grön Flagg-certifierad. Arbetet med Grön Flagg handlar om att inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Grön Flagg ska vara första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling.

Om Grön flagg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På förskolan finns ett föräldraråd som tillsammans med förskolechef och personal arbetar för att utveckla verksamheten.

Förskolan har ett mottagningskök som tar emot mat från Sjöboskolan.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studiedagar

Hösten 2020: 17 augusti, 26 oktober

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skattkistans förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol