Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola ligger i Gånghester med närhet till naturen. Förskolans vision är en trygg förskola dit du kommer med glädje och nyfikenhet. I närmiljön finner vi "Krokodilskogen", "Mulleängen", "Slingan", "Blåbärsbackeskogen" (vår egen skolskog) och närliggande lekplatser som nyttjas till olika utflykter. Förskolan har tre fina gårdar där det finns gott om plats för lek och rörelse. Förskolans verksamhet genomsyras av hållbar utveckling. 

Inriktning

Skogsgläntans förskola strävar efter att vara en förskola som präglas av trygghet, glädje, nyfikenhet, delaktighet och inflytande.

Förskola har ett gemensamt förhållningsätt och engagerade pedagoger som arbetar för att erbjuda barnen en trygg, rolig och lärorik verksamhet. Vi arbetar för att skapa kreativa och lärorika miljöer på förskolan där barnen utvecklas och lär tillsammans med pedagogerna. Omsorg, lek och lärande integreras till en helhet för barnet. Vi ser alla situationer under dagen som möjlighet till undervisning för barnen.

På vår förskola ska alla känna sig välkomna, barn, vårdnadshavare och pedagoger. Vårt mål är att skapa en god samverkan med mellan hem och förskola som präglas av ömsesidig tillit och kommunikation. Hälsa, rörelse och friskvård är viktigt för oss och vi arbetar för en bra balans mellan lek & rörelse och vila och avkoppling.

Skogsgläntan har ett eget tillagningskök där vi till största delen serverar husmanskost.

Skogsgläntans förskola ingår i ett EU-projekt som heter 100 språk i 100 miljöer. Syftet med projektet är att fördjupa förskolans kompetens i att undervisa språkutvecklande. För barnen kommer detta innebära att de erbjuds fler alternativ för uttryck och kommunikation, vilket på sikt kommer att gynna deras möjligheter att uttrycka sig och kommunicera på, såväl verbalt som på andra sätt i samhället.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Fageråsvägen 21, Gånghester

Förskolans avdelningar

Förskolan består av sex avdelningar:

Yngre barn, 1-3 år:

Äldre barn, 3-5 år:

På varje avdelning arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag.

Telefonnummer till köket: 0734-32 80 86

Utvecklingsdagar

Hösten 2023: 14 augusti, 16 november

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skogsgläntans förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender