Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sörmarksgårdens förskola

Sörmarksgårdens förskola ligger med skogen som granne uppe vid nya Sörmarken. Vi har eget kök där maten lagas.

Förskolan har en stor fin gård. Här utmanas barnen motoriskt i vår Inte nudda marken-park. Kreativiteten utvecklas ute i vår teknikverkstad.  Vid våra utekök finns möjlighet för barnen att utveckla matematiskt tänkande och använda sig av vardaglig teknik. Här finns också en vattenbana och tunnor med vatten. Barnen har alltid tillgång till vattenlek.

Inomhusmiljön på Sörmarksgården inbjuder till lek av olika slag. Vi kan bland annat erbjuda aktiviteter som sångstunder, pyssel, bygglek, gymnastik, lugn och ro samt många böcker för läsning.

Vår inriktning - språkutveckling genom lärande och lärmiljöer

Vi vill att alla ska känna sig välkomna och trygga. Vi sätter barnet i fokus genom att arbeta som närvarande pedagoger. Vår undervisning utgår från varje barns behov och lika rättigheter.

Vi erbjuder inspirerande och kreativa lärmiljöer både inomhus och utomhus med förankring i vår läroplan för att främja barnens lärande.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats.

Besöksadress

Sörmarksgatan 65, Borås

Förskolans avdelningar

Förskolan har tre avdelningar:

Telefonnummer till köket: 0768-88 83 88

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 24 januari, 11 mars, 18 juni

Hösten 2024: 2 september, 28 oktober

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sörmarksgårdens förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender