Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tallbackens förskola

Tallbackens förskola präglas av glädje, tillit, lärande och framtidstro. Förskolan öppnade 2018 och ligger vid Fristadhallen i Fristad. Byggnaden är i ett plan har sex hemvister. I anslutning till varje hemvist finns en ateljé som i sin tur gränsar till ett gemensamt torg. Det finns också ett tillagningskök på förskolan.

Inriktning: Närmiljö och hållbar utveckling

På Tallbackens förskola är närmiljön och samhället kring förskolan ett naturligt inslag och ses som en resurs i undervisningen. Naturen och det närliggande samhället ses som kompletterande lärmiljöer vilka barnen regelbundet vistas i.
Området erbjuder fantastiska mjöligheter både vad gäller tillgång till skog och natur men också andra funktioner som är av betydelse för oss i vardagen.

Hållbar utveckling får en betydande roll i undervisningen på förskolan. I gemensamma processer vill vi göra skillnad genom att arbeta med exempelvis livets förutsättningar, kretslopp, demokrati och inflytande.

Tillgängliga lärmiljöer

Tillgängliga lärmiljöer är grunden för den pedagogiska verksamheten. Vi fokuserar på att skapa goda förutsättningar för lärande, och hur vi utformar den sociala samt den fysiska miljön på förskolan.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Sportvägen 6, Fristad

Förskolans avdelningar

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 2 februari, 18 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tallbackens förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender