Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trandaredsgårdens förskola

Förskolan har en rymlig gård där barnen har stora möjligheter att öva sina motoriska färdigheter och vi är ute varje dag. Här finns stora gräsytor, klätterställning och motorikbana, ibland går vi till skogen och besöker närliggande lekplats. Vi har mottagningskök som serverar god mat från Kransmossens förskola.

Inriktningar

Trandaredsgården är en litteraturdiplomerad förskola. Vi arbetar temainriktat med vår litteraturprofil och varje läsår har vi en gemensam bok att arbeta utifrån. Med sagans hjälp skapar förskolan ett gemensamt fokus där det övergripande målet är att utifrån läroplanen för förskola (Lpfö 18) stimulera barnens läs och språkutveckling som ger dem en bättre grund för en god läsutveckling.

Med vårt arbetssätt och litteraturen som stöd vill vi uppmuntra barnen till att reflektera över text och bild genom riklig tillgång till litteratur, digitala verktyg och en fantasifull språkstimulerande miljö. Vi har ett eget förskolebibliotek och vi har lästält utomhus under sommarhalvåret. Vi samverkar också aktivt med närliggande bibliotek. Vi vill ge barnen positiva upplevelser av böcker och läsning.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Trandaredsgatan 42, Borås

Förskolans avdelningar

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 8 januari, 4 mars, 17 juni
Hösten 2024: 19-20 augusti

Tummen up

Sociala medier

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trandaredsgårdens förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender