Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Trollevi förskola

Trollevi har fyra avdelningar vid Hovalidsvägen 5. Två avdelningar för de yngre barnen, Rosen och Syrenen, 1–4 år och två avdelningar för de äldre barnen, Violen och Solrosen, 3–5 år. På lilla Trollevi vid Rosenvägen 6, finns avdelningarna Blåsippan för barn 1–3 år och Vitsippan för barn 3–5 år.

Inriktning

Vi strävar efter att ha en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. En pedago­gisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet och där leken utgör grunden till barnens livslånga lärande, som börjar i förskolan. Vi har ett tematiskt arbetssätt där vi får in matematik, språk, natur/teknik och utgår ifrån läroplanen för förskolan. Under 2021-2023 kommer vi arbeta extra med värdegrund och leken.

Hos oss vill vi att alla ska känna sig trygga, respekterade och lyssnade på. Barnen får möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Vi arbetar med barns inflytande och deras möjlighet att påverka sin vardag.

På Trollevi arbetar vi utifrån barnens kompetenser vilket innebär:

  • att vi är positiva och säger ja istället för nej.
  • att vi erbjuder en annan möjlighet eller vi visar intresse och nyfikenhet på vad barnet vill.
  • att vi tar steget, vi gör! Modet att prova nya saker, möta nya upplevelser och utmaningar är ett ständigt pågående arbete hos oss.
  • att vi uppmuntrar och stöttar. Vi är medupptäckare, medlekare, delaktiga och engage­rade pedagoger. Barnen ska känna tillit till sig själva, känna sig stolta över den de är och våga vara sig själva. Vi låter barnen testa och ger dem möjlighet att växa av att kunna göra saker själva. Hos oss får barnen möjlighet att lyckas!

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Hovalidsvägen 5, Sparsör

Förskolans avdelningar

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 8 januari, 10 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Trollevi förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender