Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Växthusets förskola

Växthusets förskola ligger i ett naturskönt och trivsamt område i Bredared med Bredaredsskolan som närmsta granne. Närhet till skog och natur som på ett naturligt sätt främjar en hälsosam livsstil. Vi har två stora utegårdar som är anpassad för de yngre och de äldre barnen, där ges rika tillfällen att experimentera, uppleva, hitta på lekar och lära tillsammans.

skogen

Inriktning

Förskolans vision är ”Lära för att Leka, Leka för att Leva, Leva för att Lyckas”.

I arbetet med denna vision har vi två fokusområden:

  • Leken
  • Lärmiljön

På växthuset vill vi skapa förutsättning för det nyfikna och kreativa barnet, bygga dess självkänsla och tron på sin egen förmåga. Detta gör vi genom ett entreprenöriellt förhållningssätt där vi tar tillvara på barnets initiativförmåga och idérikedom med Läroplanen för förskolan som grund.

På förskolan är det viktigt att varje barn får växa och lära genom lek och känna glädje och trivsel i vår verksamhet. Pedagogerna är medlekare och tillsammans ger vi barnet många möjligheter att genom leken uppleva, upptäcka, undersöka och förundras. Vi vill skapa en stimulerande lärmiljö inne och ute som utmanar till interaktion mellan barnen, och mellan barn och pedagoger.

Vårdnadshavare ska känna trivsel, trygghet och möjlighet till inflytande. Vi ska lyssna till varandra med respekt, visa hänsyn där alla är lika mycket värda och varje vuxen är en förebild. Vi har ett gemensamt förhållningssätt och tydliga mål som vi arbetar utifrån.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Råryd 1, Bredared

Förskolans avdelningar

De yngre barnen 1-3 år

De äldre barnen 3-5 år

Utvecklingsdagar

Hösten 2022: 29 augusti, 14 november

Våren 2023: 23 januari, 28 mars, 12 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Växthusets förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender