Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Växthusets förskola

Växthusets förskola ligger i ett naturskönt och trivsamt område i Bredared med Bredaredsskolan som närmsta granne. Närhet till skog och natur som på ett naturligt sätt främjar en hälsosam livsstil. Vi har två stora utegårdar som är anpassad för de yngre och de äldre barnen, där ges rika tillfällen att experimentera, uppleva, hitta på lekar och lära tillsammans.

skogen

Förskolan har fem avdelningar:

  • Lära och Leka för de yngre barnen 1-3 år
  • Leva och Lyckas för de äldre barnen 3-5 år
  • Leva 2 och Lyckas 2 för våra 5-åringar

Inriktning

Förskolans vision är ”Lära för att Leka, Leka för att Leva, Leva för att Lyckas”.

I arbetet med denna vision har vi två fokusområden:

  • Leken
  • Lärmiljön

Vi undervisar i dessa fokusområden med hjälp av temat ” I sagans värld …”. I sagans värld med Bu och Bä för de yngsta ( 1-3 år) och de äldre barnen har I sagans värld med Alfons.

På växthuset vill vi skapa förutsättning för det nyfikna och kreativa barnet, bygga dess självkänsla och tron på sin egen förmåga. Detta gör vi genom ett entreprenöriellt förhållningssätt där vi tar tillvara på barnets initiativförmåga och idérikedom med Läroplanen för förskolan som grund.

På förskolan är det viktigt att varje barn får växa och lära genom lek och känna glädje och trivsel i vår verksamhet. Pedagogerna är medlekare och tillsammans ger vi barnet många möjligheter att genom leken uppleva, upptäcka, undersöka och förundras. Vi vill skapa en stimulerande lärmiljö inne och ute som utmanar till interaktion mellan barnen, och mellan barn och pedagoger.

Vårdnadshavare ska känna trivsel, trygghet och möjlighet till inflytande. Vi ska lyssna till varandra med respekt, visa hänsyn där alla är lika mycket värda och varje vuxen är en förebild. Vi har ett gemensamt förhållningssätt och tydliga mål som vi arbetar utifrån.

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvecklingsdagar 2021

11 januari, 3 maj, 16-17 augusti, 15 november

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Växthusets förskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol