Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Växthusets förskola

Växthusets förskola ligger i ett naturskönt och trivsamt område i Bredared med Bredaredsskolan, Bredareds IF och skogen som närmsta granne. Närheten till skog och natur främjar på ett naturligt sätt en hälsosam livsstil. Vi har två stora utegårdar där en är anpassad för de yngre och en för de äldre barnen. Där ges rika tillfällen att experimentera, uppleva, upptäcka, undersöka och förundras.

Grå fasad med gröna träd och buskar runt en entré.

Prioriterat område 2023/2024

Lärmiljöer är vårt prioriterade område under 2023/2024.

På Växthuset vill vi skapa förutsättning för det nyfikna och kreativa barnet, bygga dess självkänsla och tron på sin egen förmåga. Detta gör vi genom ett entreprenöriellt förhållningssätt, där vi tar tillvara på barnets initiativförmåga och idérikedom, med Läroplanen för förskolan som grund.

På förskolan är det viktigt att varje barn får växa och lära genom leken och känna glädje och trivsel i utbildningen. Pedagogerna är medlekare och tillsammans ger vi barnet möjligheter att genom leken uppleva, upptäcka, förundras och undersöka. Vi vill skapa en stimulerande lärmiljö såväl inom- och utomhus som utmanar till interaktion mellan barnen, och mellan barn och pedagoger.

Vårdnadshavare ska känna trivsel, trygghet och möjlighet till inflytande. Varje vuxen ska vara en förebild för barnen när det kommer till att lyssna till varandra med respekt, visa hänsyn och värna om allas lika värde. Vi har ett gemensamt förhållningssätt och tydliga mål som vi arbetar utifrån

Alla förskolor inom Borås Stad arbetar utifrån Läroplan för förskolan.

Läroplan för förskola (Lpfö 18) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Råryd 1, Bredared

Förskolans avdelningar

De yngre barnen

De äldre barnen

Utvecklingsdagar

Våren 2024: 9 januari, 21 mars, 18 juni

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Växthusets förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender