Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Betyg och examen

Betyget berättar hur väl du har uppnått kursplanens kunskapsmål. Som elev har du ett personligt ansvar för dina studier. Din lärare ger dig fortlöpande information om hur väl du klarar av de krav som ställs. När läraren sätter ditt betyg tas hänsyn till hur väl du har klarat hela kursen. Både muntliga och skriftliga prestationer ingår.

Tänk på att du själv måste begära ut dina betygsdokument och det kan du göra via ditt studerandekonto i Alvis. Betygen skickas digitalt till högskolornas betygsdatabas, men det är alltid ditt eget ansvar att kontrollera att betygen har kommit in till antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Elever i Vuxenutbildningens lokaler

Har du sökt högskola/universitet till hösten 2024?

11 juni är sista dagen att lämna in begäran om examen eller slutbetyg för att du ska vara säker på att den kommer in till antagning.se innan sista kompletteringsdag.
Du kan lämna in begäran tidigare även om alla kurser inte är klara/betygsatta.

Gymnasieexamen och slutbetyg

Du kan läsa mot en gymnasieexamen/slutbetyg på Vuxenutbildningen. Det går att läsa teoretiska kurser mot en gymnasieexamen/slutbetyg. Läser du en yrkesutbildning så kan du använda dina kurser därifrån som en del till din gymnasieexamen/slutbetyg.

Kontakta alltid Studie- och yrkesvägledare Länk till annan webbplats. för att planera dina studier mot en gymnasieexamen/slutbetyg, då reglerna kan skilja sig åt mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.

När du har tillräckligt många poäng i rätt kurser så kan du begära ut en gymnasieexamen/slutbetyg. Den 2 april 2021 beslöt regeringen att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg från komvux till 2025-07-01.

Tänk på att du alltid själv måste begära ut ditt gymnasieexamen/slutbetyg. Du måste även ange vilka av dina kurser som ska ingå. Blankett hittar du längre ner här på sidan. Lämna/skicka in den till Vuxenutbildningen.

Vi rapporterar gymnasieexamen/slutbetyg till högskolornas betygsdatabas. Det är alltid ditt eget ansvar att kontrollera att din gymnasieexamen/slutbetyg finns på antagning.se, för att kunna se det måste du ha en aktiv ansökan.

Pedagogiska frågor

Om du har synpunkter eller funderingar kring din kurs ska du i första hand vända dig till din lärare. Det kan gälla frågor om kursens upplägg, prov, betygskriterier eller liknande. I andra hand kan du vända dig till en rektor eller kurator.

Läs- och skrivsvårigheter

Om du har speciella läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi bör du tala om det för dina lärare så fort som möjligt. Vi på Vuxenutbildningen har ett resursteam som kan hjälpa till för att underlätta dina studier.

Avbrott av studier

Om du inte meddelar orsak till frånvaro under första veckan anses du ha avbrutit din kurs. Din plats erbjuds då en annan sökande. Reservantagning sker under första kursveckan.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Betyg och examen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender