Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Prövning

Vid prövning bedöms dina kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Tänk på att det är du själv som prövande som ansvarar för att du har tillräckliga kunskaper inför prövningen.

Om ditt betyg är F så är prövningen avgiftsfri. För övriga är den avgiftsbelagd, även kurser du har ett streck ( - ) i.
Avgiften är 500 kronor.

OBS! Vi har ingen prövning i modersmål och moderna språk. Kontakta din gymnasieskola eller en kommun som har prövning i kurserna modersmål och moderna språk om du vill veta mer.

Prövning våren 2024

Tabell som visar prövningsdatum och anmälningsdatum

Prövningar

Prövning äger rum

Sökperiod

Vuxenutbildningen

Tisdag 27 februari
(Språk med flera)
Torsdag 29 februari
(Matte + NO)

22 till 28 januari
(vecka 4)

Vuxenutbildningen

Tisdag 7 maj
(Språk med flera)
Onsdag 8 maj
(Matte + NO)

1 till 7 april
(vecka 14)

Arena utbildning*

Onsdag 13 mars

22 till 28 januari
(vecka 4)

Arena utbildning*

Onsdag 15 maj

1 till 7 april
(vecka 14)

*OBS! Du kan endast ansöka om prövning av Arena utbildning i de kurser som du har läst på Arena utbildning via Vuxenutbildningen i Borås.

Elev som tittar i lärobok

Om du har kunskaper i ett ämne kan du få betyg genom att göra prövning på hela kursen. Prövning kan även ske om du har gått kursen men då inte fått godkänt betyg, som F eller IG. Detta gäller alla nuvarande kurser inom ungdomsgymnasiet och komvux. Du kan däremot inte längre pröva för betyg i en äldre kurs, som Svenska A, B eller C. Prata med oss om du är osäker.

Prövningen sker både genom muntlig och skriftlig tentamen och i vissa kurser ska du även göra även en skriftlig rapport som lämnas in innan den skriftliga prövningen äger rum.
I ämnena naturkunskap, biologi, fysik och kemi görs också en laborativ prövning.
Den muntliga prövningen äger rum efter överenskommelse med prövningsförrättande lärare.

Anmäl dig till prövning hos oss eller Arena utbildning

Du som har läst en kurs på Arena utbildning och inte fått godkänt betyg kan pröva hos dem. Mer information om prövning på Arena utbildning finns på denna sida.

Om du ska göra din prövning hos Vuxenutbildningen gör du din ansökan via denna sida. Här finns också den information du behöver.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Prövning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender