Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Praktisk information om Vuxenutbildningen

­­Som ny elev är det inte alltid lätt att veta hur man ska bete sig eller vart man ska vända sig. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Öppettider på Fabriksgatan 12

Du kan vara i våra lokaler måndag till fredag 7.00 - 21.00.

Däremot låser vi ytterdörrarna kl 18.00 måndag till torsdag.
På fredagar låser vi kl 16.00.

Lunch, kaffe och mikrougnar

Vår cafeteria finns på plan 1 på Fabriksgatan 12 och är öppen måndag till fredag klockan 7.30 - 14.50.

I caféet finns det även ett elevkök med kylskåp och mikrougnar och du får äta din mat i matsalen. Du har tillgång till mikro och kylskåp fram till skolan stänger.

Så betalar du

I cafeterian kan du betala med både kort, swish och kontanter.

elev och lärare i klassrum

Brand och utrymning

Om det börjar brinna måste du veta hur du tar dig ut. Läs skolans utrymningsplan. Den finns på en tavla i varje lektionssal och i korridorerna.
Skyltarna här visar nödutgång och var brandsläckaren finns.
För att alla ska veta hur det går till har vi brandövningar en gång per termin.

Stöld och försäkring

Skolan ansvarar inte för saker du har med dig till skolan. Däremot är du som studerande vid Vuxenutbildningen olycksfallsförsäkrad under skoltid, inklusive resa till och från skolans undervisning genom, den kollektiva försäkring som Borås Stad har.

Nytt namn, adress eller telefonnummer

Om du byter namn, adress eller telefonnummer ska du genast informera administrationen komvux@boras.se

Parkering och buss

Med buss: Det enklaste sättet att komma till oss på Fabriksgatan är att ta bussen. Södra Torget, Borås busscentrum för lokalbussar, ligger 200 meter från skolan.
Med bil
: Det finns flera parkeringsplatser och parkeringshus i området kring vuxenutbildningen på Fabriksgatan.
Med cykel: Cykelparkering finns vid korsningen Bryggaregatan/Lidaholmsgatan under motorvägen. Cykelplatserna där är under tak.
Du får däremot inte parkera din cykel på Fabriksgatan 11, på motsatt sida av vuxenutbildningens huvudingång. Den cykelparkeringen är avsedd för de som arbetar i eller besöker det huset.

Hjälpmedel för funktionsnedsatta

Kontakta din lärare om du behöver extra stöd. Om du av medicinska skäl behöver hjälpmedel ska du lösa det tillsammans med närhälsans rehabmottagning.

Rökning

Inne på skolan och vid våra ingångar är det förbjudet att röka. Vi uppmanar dig att gå minst femton meter från entréerna för att undvika att rök kommer in i skolan.

Parfym och dofter

Vi försöker hålla en parfymfri miljö så att alla kan känna sig välkomna. Det gäller såväl skolsalar som bibliotek, reception och studievägledning.
Vi har även personal och elever som är allergiska, så om din parfym är för stark kan du ombedas att lämna rummet. Vi tar då naturligtvis hand om ditt ärende ändå.

Hiss

Hissen på Fabriksgatan 12 får endast användas av personal och elever med rörelsehandikapp. Kontakta receptionen om du behöver hjälp med hissen.

Elevskåp

På våning 3 och 4 på Fabriksgatan finns det elevskåp som du kan låna. Eget hänglås krävs. Kontakta vaktmästarna för att få veta mer.
OBS! Skåpen ska tömmas och lämnas olåsta vid kurs/terminsslut.

Bön och klädsel

Skolan bedriver undervisning varje vardag. Bön liksom andra religiösa aktiviteter får inte ske under lektionstid.
Vuxenutbildningen har däremot inga regler för klädsel.

Elev i klassrum

Internet, E-post, Wifi, Google och Unikum

För inloggning till lärplattformen Unikum wifi och ditt Google-konto ska du logga in på ditt Alviskonto boras.alvis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och titta under "Mina sidor/Inställningar & profil". Se mer information i din e-post som skickades ut innan skolstart.

OBS! Tänk på att ditt konto i Unikum och Google inaktiveras så fort du avslutar dina studier på Vuxenutbildningen. Det betyder att du inte kommer åt dokument och annat som du sparat på ditt konto.

Öppet wifi: På Vuxenutbildningen ska du använda ett wifi som heter BS 2.0, du loggar in med ditt skolkonto.

Dator i skolan

Du får låna en dator över dagen i biblioteket, men det bästa är om du har tillgång till egen dator. Det går också att hyra en dator över längre tid. Prata med din lärare.

Läromedel

Din utbildning är gratis men du kan behöva köpa kurslitteratur, undervisningsmaterial och betala för eventuella kortare studieresor.

Fram till våren det år du fyller 20 år och studerar heltid får du låna kursböcker under hela kursen från vårt bibliotek. Studerar du på Grundläggande vuxenutbildning (Gruv) får du också låna böcker av skolan. Tänk på att du måste betala för borttappade eller trasiga lånade böcker.

Bibliotek

I biblioteket kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter samt få hjälp med att söka information. Från vårt bibliotek kan du låna böcker från alla bibliotek i Borås stad. Här finns också ett antal datorer/chromebooks som du får använda och du även kan låna en chromebook över dagen.

Vårt bibliotek

Kopiering

Kopierng är möjlig i biblioteket. Varje kopia kostar 2 kronor. Endast svartvit kopiering. Du betalar till bibliotekets personal. Du betalar med kontanter eller swish.

Elever på komvux i klassrum

Lyckas med dina studier

För att lyckas med dina studier är det nödvändigt att du deltar aktivt i undervisningen.

Du har alltid ett eget ansvar att klara dina studier men det finns stöd som gör studierna lättare. Vi har salar, cafeteria och bibliotek där du kan studera.

Sök stöd i studiehallarna (läxhjälp)

Behöver du hjälp med dina studier har vi studiehallar med lärare. Mer information och schema hittar du i länken här nedan.

Länk: https://drive.google.com/drive/folders/1YRzY90hQZJycSW6gR1t0oDkkolkMNIZl?usp=sharing Länk till annan webbplats.

Resursteamet - Ett extra stöd i studierna

Tveka inte att prata med din handledare, kurator, lärare eller studievägledare för att få råd och stöd om du av olika skäl inte kan följa kursen enligt planeringen. De berättar vilken hjälp just du kan få.

Din lärare kan också ta initiativ till ett samtal under kursen om du inte klarar att studera enligt din planering. Samtalet ska hjälpa dig att tillsammans med din lärare ta fram en plan för hur du ska lyckas i dina studier. Om du ändå har svårt att följa din studieplan bör du så snart som möjligt kontakta resursteamet. Tillsammans kan ni prata om dina möjligheter att fullfölja kursen och vilket stöd du behöver.

Resursteamet på vuxenutbildningen består teamet av specialpedagog, speciallärare och kurator som är utbildade för att kunna hjälpa dig hitta de verktyg du behöver för att klara dina kurser.

Läs- och skrivsvårigheter

Om du har speciella läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi bör du tala om det för dina lärare så fort som möjligt.

Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Du är välkommen med frågor som rör ditt studie- och yrkesval till våra studie- och yrkesvägledare. Med studie- och yrkesvägledare kan du också diskutera behörighet till högre studier, sökvägar, olika utbildningsalternativ samt dina personliga tankar om framtida studier och yrkesval.

Studieplan

För att klara dina studier behöver du en studieplan. Den gör du tillsamman med stuide- och yrkesvägledarna.

Omval av kurs

Du kan endast byta under kursens första vecka.
Du kan bara byta om det finns lediga platser på den kursen du vill läsa.
Önskar du göra ett omval (byta kurs) ska du kontakta studie- och yrkesvägledarna.

Frånvaro från undervisningen

Behöver du vara borta från undervisningen, men inte är sjuk, ska du anmäla det skriftligt på en särskild blankett för ledighetsansökan. Blanketten kan du hämta i receptionen på Fabriksgatan 12. Prata alltid med din lärare så du får veta hur du ska ta igen för den undervisningstid du missar.
Besök hos tandläkare, läkare, socialsekreterare och liknande ska du i första hand boka till utanför schemalagd skoltid. Ledighetsansökan hittar du här nedan under självservice.

Avbrott av studier

Om du varit frånvarande från skolan i mer än tre veckor utan att ha meddelat det anser skolan att du har avbrutit kursen. Denna information går automatiskt till CSN, vilket kan betyda att du förlorar din ersättning. Prata därför först med kurator eller studie- och yrkesvägledare innan du väljer att avbryta en kurs. Kontakta administrationen komvux@boras.se om du vill avbryta dina studier.

Om du har varit inaktiv i tre veckor avbryts dina studier, enligt skollagen.

För dig med CSN

Läs mer på vår sida "CSN, sjukanmälan och vård av sjukt barn".

Betyg

Läs mer på vår sida "Betyg och examen"

Pedagogiska frågor

Om du har synpunkter eller funderingar kring din kurs ska du i första hand vända dig till din lärare. Det kan gälla frågor om kursens upplägg, prov, betygskriterier eller liknande. I andra hand kan du vända dig till en rektor eller kurator.

elev och lärare i klassrum

Din trivsel är viktig

Din och andras utbildning betyder mycket för oss. Därför arbetar vi hårt för att alla ska trivas hos oss och känna sig trygga i vår miljö.

En förutsättning för att du ska lyckas med dina studier är att du känner dig trygg och respekterad för den person du är. Därför är det är allas skyldighet att reagera mot kränkande beteenden och uttryck som kan upplevas stötande. Det är allas ansvar att säga ifrån och ingripa om någon blir utsatt.

Bestämmelser i diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. På skolan ska ingen utsättas för:

  • Diskriminering eller trakasserier på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
  • Kränkande behandling

Läs mer i Vuxenutbildningens likabehandlingsplan Pdf, 94.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vår värdegrund

Vuxenutbildningen vill motivera dig till ett livslångt lärande och ge dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och höja din kompetens för att stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Vi hjälper dig att nå dina mål med dina studier men tänk på att du har ett stort eget ansvar för dina studier.

Ditt inflytande

I vår verksamhet är allas röster viktiga, även din. Elevdemokratin betyder mycket för oss eftersom den hjälper oss att göra våra utbildningar ännu bättre.

Vänd dig alltid till din lärare i första hand om du har synpunkter på kursens planering, innehåll och kunskapskrav. Har du speciella läs- och skrivsvårigheter eller behöver stöd i matematik bör du tala om det för dina lärare så snart som möjligt så du kan få den hjälp och stöd du behöver.

Externa länkar

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Praktisk information om Vuxenutbildningen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender