Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dalsjöfors, Tummarp 1:29 med flera, Brackåsskogen

Detaljplan | Diarienummer: BN2020-1278 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-24 i beslut § 306 i uppdrag att upprätta detaljplan för fastigheten Gårda 6:1. Begäran grundar sig på att den förvaltningsöverskridande arbetsgruppen för lokalisering av kommunal verksamhet har pekat ut tomter för bostäder med särskilt stöd (LSS-boende) och Gårda 6:1 är en av dessa.

Kommunestyrelsen uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-26 i beslut § 413 att pröva möjligheten att ändra befintlig detaljplan för fastigheten Tummarp 1:29 med flera. Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om att möjliggöra byggnation av flerbostadshus.

Samhällsbyggandsnämnden beslutade 2020-11-19 § 366 att ge positivt planbesked och att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att inledningvis studera hela området inom Stationsvägen, Storgatan och Boråsvägen samt att studera möjligheten att detaljplanearbetet för Tummarp 1:29, Tummarp 1:43, Tummarp 1:35 och Gårda 6:1 påbörjas som en detaljplan.

Produktionsplan

I årets produktionsplan under sidan Detaljplanering kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan.

Detaljplanering Länk till annan webbplats.

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats.

Karta

Karta

Karta över planområdet

Kuvert med en pil

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerera på information om detaljplanarbete inom området Dalsjöfors.

Hantera prenumeration
Hus och person

Vill du boka tid med handläggaren?

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare via telefon eller e-post. De flesta möten med våra handläggare sker via Teams eller telefon.

Föredrar du ett fysiskt möte? Ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Du hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare längst ner på sidan.

Är handläggaren inte tillgänglig? Kontakta gärna vår kundmottagning:

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-11-27] Dalsjöfors, Tummarp 1:29 med flera, Brackåsskogen

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol