Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rättigheter kring din fastighet

Har grannen rätt att köra in sin bil på min fastighet? Vem ska betala för att förbättra vår gemensamma väg? Får kommunen gräva ner nya avloppsledningar som korsar min fastighet? Detta är några saker som kan regleras genom en lantmäteriförrättning.

Servitut

Servitut är rätten för en fastighet att använda en annan fastighets väg, brunn eller liknande. Det finns två typer av servitut – avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut kan du skriva på egen hand. Officialservitut skriver endast Lantmäteriet. Servitutet är knuten till fastigheterna, och inte till ägare av fastigheterna.

Lantmäterimyndigheten kan bilda officialservitut genom fastighetsreglering och avstyckning.

Mer om: Servitut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensamhetsanläggning

En gemensamhetsanläggning är en anläggning som finns till nytta för flera fastigheter. Det kan exempelvis vara en väg, parkering eller vatten- och avloppsledningar.

En gemensamhetsanläggning kan ombildas eller nybildas genom en anläggningsförrättning som lantmäterimyndigheten genomför.

Lantmäterimyndigheten kan även bilda en samfällighetsförening för att förvalta till exempel gemensamhetsanläggningar och servitut.

Mer om: Gemensamhetsanläggning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändra andelstal

Andelstalen i en gemensamhetsanläggning kan ändras om:

 • andelstalen ändras genom en ny anläggningsförrättning
 • andelstalen ändras genom att fastighetsindelningen har ändrats
 • samfällighetsföreningens styrelse har fått befogenheten att ändra andelstal till exempel då användningen av en fastighet ändras från fritidsboende till permanentboende
 • samfällighetsföreningens styrelse kommer överens med en fastighetsägare om nytt andelstal som lantmäterimyndigheten ska godkänna
 • andelstalen kan ändras på en föreningsstämma om det finns två tredjedelars majoritet av rösterna.

Ledningsrätt

Samhället är beroende av en mängd olika ledningar för att fungera, till exempel el- och vattenledningar, optiska fibrer, fjärrvärmeledningar med mera.

En ledningsrätt ger ett företag, exempelvis ett elnätsföretag, rätt att ha ledningar på någon annans fastighet. Lantmäterimyndigheten kan besluta om ledningsrätt genom att utföra en ledningsrättsförrättning.

Mer om: Ledningsrätt  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt är rätten för en person att på något sätt använda en annans fastighet. Rätten kan gälla en hel fastighet eller en del av en fastighet och under en begränsad tid.

Mer om: Nyttjanderätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att fylla i e-tjänsten eller vill du hellre ansöka via blankett? Du är alltid välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Tänk på att en ansökan som du har skickat in alltid innebär en kostnad även om den inte går att genomföra.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rättigheter kring din fastighet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender