Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: P 02/06 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Status: Uppdrag | Prioritering: Prioriterad och påbörjad

I verksamhetsplanen för 2020 har Samhällsbyggandsförvaltningen fått i uppdrag att återuppta arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Bosnäs, ärendet har varit vilande i många år. Kommunfullmäktige gav Samhällsbyggnadsnämnden uppdraget redan 2005 och ett plansamråd genomfördes 2008.

Syftet med detaljplanen är att underlätta för åretruntboende genom att möjliggöra större byggrätter än vad gällande byggnadsplan för fritidsboende från 1968 tillåter. Planen syftar vidare till att komplettera Bosnäs med fler bostadstomter.

I nedladdningsbar fil nedan, Underhandsinformation 2020-12-21, följer en kort sammanfattning om inriktningen i ny detaljplan. När det blir dags för samråd kommer detaljplanens innehåll och konsekvenser att beskrivas mer utförligt i planhandlingarna. Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-12-17 informerats om inriktningen i framtagandet av ett detaljplaneförslag så här långt.

Vad händer nu och när blir det samråd?

För närvarande tas detaljplanehandlingar fram inför samråd. Parallellt med detaljplanearbetet pågår projekteringen av kommunalt vatten- och avlopp. Tanken är att samråd om detaljplanen ska genomföras samtidigt som Borås Energi och Miljö samråder om placering av förbindelsepunkter för vatten och avlopp på respektive fastighet. För närvarande bedöms det kunna ske till våren 2021. Inbjudan till samråd och förslag till förbindelsepunkter kommer att skickas med post från Samhällsbyggnadsförvaltningen respektive Borås Energi och Miljö till samtliga fastighetsägare inom planområdet. Till samrådet om detaljplanen bjuds även angränsande och berörda fastigheter till planområdet in.

Under samrådet kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen att bjuda in till ett samrådsmöte för att informera om förslaget och för att ge tillfälle till frågor och synpunkter. Så länge det råder restriktioner för att hindra smittspridning av coronaviruset kommer samrådsmötet att hållas digitalt.

Verksamhetsplan

Under sidan Påbörjade och kommande detaljplaner kan du läsa mer om hur vi prioriterar denna detaljplan i vår gällande verksamhetsplan.

Påbörjade och kommande detaljplaner

Parallellt med detaljplanearbetet pågår planeringen av kommunalt vatten- och avlopp till Bosnäs.
Mer information hittar ni under följande länk: VA-utbyggnad till Bosnäslänk till annan webbplats.

Information för nedladdning:

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon: 033-35 85 04 e-post: elena.eckhardt@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen 033-35 85 00 under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över gällande och pågående planer

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Bosnäs.

Hantera prenumeration

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol