Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera

Detaljplan | Diarienummer: P 02/06 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i planarbetet: Uppdrag

I verksamhetsplanen för 2020 har Samhällsbyggandsförvaltningen fått i uppdrag att återuppta arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Bosnäs, ärendet har varit vilande i många år. Kommunfullmäktige gav Samhällsbyggnadsnämnden uppdraget redan 2005 och ett plansamråd genomfördes 2008.

Syftet med detaljplanen är att underlätta för åretruntboende genom att möjliggöra större byggrätter än vad gällande byggnadsplan för fritidsboende från 1968 tillåter. Planen syftar vidare till att komplettera Bosnäs med fler bostadstomter.

Under våren och sommaren påbörjas olika utredningar i Bosnäs, som kommer att blir underlag för detaljplanearbetet. Naturvärdesinventering gjordes i maj. Inmätningar för kartan görs i juli. Undersökning av de geotekniska förutsättningarna påbörjas i augusti. För närvarande tas detaljplanehandlingar fram för samråd under hösten 2020.

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parallellt med detaljplanearbetet pågår planeringen av kommunalt vatten- och avlopp till Bosnäs.
Mer information om vatten- och avlopp till Bosnäs hittar ni härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information för nedladdning:

Detaljplan - så funkar det

Film om detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats

För mer information

Planarkitekt Elena Eckhardt, telefon: 033-35 85 04 e-post: elena.eckhardt@boras.se

Vill du boka tid med handläggaren?

Med tanke på smittspridning i samhället sker de flesta möten med handläggaren via Skype, Teams eller telefon. Ni kan kontakta handläggaren via telefon eller e-post samt via kundmottagningen 033-35 85 00 under följande tider:

Måndag–torsdag 8.00–12.00, 13.00–16.00
Fredag 8.00–12.00, 13.00–15.00

Observera att vi har lunchstängt mellan 12.00-13.00.

Föredrar du ett fysiskt möte ring innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.

Karta över området

Brev med en pil.

Prenumerera

Genom att fylla i din e-post här nedanför kan du prenumerar på information om detaljplansarbete i Bosnäs.

Hantera prenumeration

Senast ändrad: 2020-07-06 13.28

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-05] Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera

g q n C