Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Beslut om byggåtgärder

Vi guidar dig igenom de steg du behöver följa för att genomföra en bygglovsprocess. Fjärde steget i processen är beslut.

Bygglovsprocessen, fokus beslut Ansökan Handläggning Grannehörande Beslut

Från det att vi fått in alla handlingar och din ansökan är komplett kan du räkna med att få ett beslut inom cirka 10 veckor.

Ditt bygglov slutar gälla om du inte har påbörjat byggnadsarbetet inom 2 år, eller om du inte har avslutat byggnadsarbetet inom 5 år. Vi räknar från dagen då beslutet vann laga kraft - alltså började gälla.

Invänta startbesked

Om du har beviljats bygglov måste du invänta ett startbesked innan du börjar bygga. Du får inte börja bygga utan startbesked. Ibland får du startbeskedet samtidigt som beslutet, men ibland krävs det ett tekniskt samråd först.

Överklaga beslut

De flesta beslut som fattas av Samhällsbyggnadsnämnden kan överklagas av de som berörs av beslutet. De som berörs kan till exempel vara du själv, din granne och/eller andra sakägare.

Överklaga ett beslut

Nästa steg i bygglovsprocessen

Tekniskt samråd

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Beslut om byggåtgärder

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender