Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniskt samråd

Vi guidar dig igenom de steg du behöver följa för att genomföra en bygglovsprocess. Femte steget i processen är tekniskt samråd.

Bygglovsprocessen, fokus Tekniskt samråd Tekniskt samråd Startbesked Platsbesök Slutbesked

I vissa ärenden behövs ett tekniskt samråd där byggherren, en byggnadsinspektör och en kontrollansvarig närvara. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslag till kontrollplan och handlingarna i övrigt.

Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs detta för att byggnadsinspektören ska kunna avgöra om ett startbesked kan ges.

Ett tekniskt samråd behövs oftast om åtgärden kräver en kontrollansvarig eller du som byggherre har begärt ett tekniskt samråd. Om det inte behövs något tekniskt samråd kan du ibland få ditt startbesked redan när du får beslutet om bygglov.

Var hålls ett tekniskt samråd?

Ett tekniskt samråd kan antingen hållas på platsen för ditt projekt eller hos oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi meddelar dig var vi tycker det är lämpligt att hålla samrådet.

Yttranden från andra verksamheter

I vissa fall krävs det att vi kontaktar andra berörda myndigheter och bolag innan ett beslut kan tas. Det kan till exempel handla om yttranden från Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Trafikverket, Länsstyrelsen eller Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Yttranden från andra krävs oftast om byggärendet ligger utanför, eller strider mot, detaljplan.

Nästa steg i bygglovsprocessen

Startbesked

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tekniskt samråd

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender