Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrala funktionshinderrådet

Centrala funktionshinderrådet är ett samråds-, informations- och remissorgan knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska kommunövergripande frågor.

Rådet har till syfte att:

  • Bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning att leva och bo i Borås
  • Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
  • Stärka inflytandet i alla frågor som rör personer med funktionsnedsättning
  • Vara organ för ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationer och Borås Stad

Sammansättning

I Centrala funktionshinderråden finns företrädare för områdena:

  • svårt att röra sig
  • svårt att höra
  • svårt att se
  • svårt att bearbeta, förmedla och tolka information
  • svårt att tåla vissa ämnen

Rådet väljs för fyra år och mandattiden ska sammanfalla med Kommunfullmäktiges mandatperiod. Styrelsen utser ordförande. Organisationerna utser vice ordförande. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska inkludera kommande års budget.  Funktionshinderråden har möjlighet att adjungera personer till råden vid behov.

Utbildning sker vid varje mandatperiod av kommunen i samarbete med funktionshinderorganisationerna.

Reglemente för kommunala funktionshinderrådet Pdf, 164.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Centrala funktionshinderrådet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender