Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrala funktionshinderrådet

Centrala funktionshinderrådet är ett samråds-, informations- och remissorgan knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska kommunövergripande frågor.

Rådet har till syfte att:

 • Bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning att leva och bo i Borås
 • Öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
 • Stärka inflytandet i alla frågor som rör personer med funktionsnedsättning
 • Vara organ för ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationer och Borås Stad

Sammansättning

I Centrala funktionshinderråden finns företrädare för områdena:

 • svårt att röra sig
 • svårt att höra
 • svårt att se
 • svårt att bearbeta, förmedla och tolka information
 • svårt att tåla vissa ämnen

Rådet väljs för fyra år och mandattiden ska sammanfalla med Kommunfullmäktiges mandatperiod. Styrelsen utser ordförande. Organisationerna utser vice ordförande. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska inkludera kommande års budget.  Funktionshinderråden har möjlighet att adjungera personer till råden vid behov.

Utbildning sker vid varje mandatperiod av kommunen i samarbete med funktionshinderorganisationerna.

Om du har en fråga som bör tas upp i rådet - kontakta någon av nedanstående ledamöter, som tar med frågan till rådet.

Reglemente för funktionshinder- och pensionärsråd Pdf, 149.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Deltagare i rådet

Ersättare

Protokoll

Prenumerera på information från rådet

Hantera prenumeration
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Centrala funktionshinderrådet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...