Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Lokalt funktionshinderråd, Sociala omsorgsnämnden

Det lokala funktionshinderrådet är knutet till Sociala omsorgsnämnden och behandlar frågor inom nämndens verksamhetsområde.
Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt vara del i nämndens samråd med brukar- och intresseföreningar/organisationer.
Rådet består av 16 ledamöter, varav åtta ordinarie och åtta ersättare. Sociala omsorgsnämndens presidium är ordinarie ledamöter i rådet samt tre ersättare utses. Föreningarna/organisationer utser fem ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Föreningarnas ledamöter ska representera funktionshinderfrågor gällande personer som har:

  • svårt att bearbeta, förmedla och tolka information
  • svårt att höra
  • svårt att röra sig
  • svårt att se
  • svårt att tåla vissa ämnen

För att fånga bredden av kognitiva funktionsnedsättningar tas särskilt beaktande av de tre personkretsarna enligt LSS. Funktionshinderkonsulenten från Sociala omsorgsförvaltningen deltar i rådet.

Om du har en fråga som du vill att rådet tar upp på ett sammanträde - kontakta någon av nedanstående ledamöter.

Deltagare i rådet

Ersättare

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2024
2023
2022
2017-2021

Prenumerera på information från rådet

Hantera prenumeration
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Lokalt funktionshinderråd, Sociala omsorgsnämnden

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender