Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Lokalt funktionshinderråd, Sociala omsorgsnämnden

Rådets uppgifter är att:

  • vara Sociala omsorgsnämndens remissorgan och ge råd i frågor som berör personer med funktionsnedsättning och tillgänglighet – framför allt på planeringsstadiet.
  • föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller personer med funktionsnedsättning.
  • vara en länk mellan funktionshinderorganisationerna i Borås och Sociala omsorgsnämnden.

Utöver det så har rådet även i uppgift att bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning, samt att det finns bostäder och sysselsättning.

Rådets syfte

Syftet med rådet är att det ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning, samt vara del i nämndens samråd med brukar- och intresseorganisationer. Förhoppningen är också att det ska öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och stärka deras inflytande.

Rådets sammansättning

Funktionshinderrådet består av elva ledamöter. Sociala omsorgsnämnden utser tre ledamöter och funktionshinderorganisationerna utser åtta. Ledamöterna ska företräda områdena ”svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se, svårt att bearbeta, förmedla och tolka information samt svårt att tåla vissa ämnen”. Sociala omsorgsnämnden utser ordförande. Organisationerna utser vice ordförande. 

Råden väljs för fyra år och mandattiden ska sammanfalla med Kommunfullmäktiges mandatperiod. Rätt till representation har organisationer som får föreningsbidrag. Vid varje ny mandatperiod ska kommunen i samarbete med funktionshinderorganisationerna ansvara för utbildning av ledamöter i råden.

Protokoll

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2019-10-08 15.14

Ändrad av:

Dela sidan: Lokalt funktionshinderråd, Sociala omsorgsnämnden

g q n C