Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Centrala pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet är ett samråds-, informations- och remissorgan med rådgivande funktioner knutet till Kommunstyrelsen och ska behandla allmänna frågor om kommunens äldre- och pensionärsservice.

Pensionärsråden har till syfte att:

  • Skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Borås Stad
  • Vara organ för ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och Borås Stad
  • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre

Pensionärsrådets huvudsakliga uppgift är att medverka i långsiktig utveckling för att skapa goda förutsättningar för äldre i Borås Stad, det inkluderar:

  • Kommunens äldreomsorg samt frågor angående budget
  • Yttra sig vid eventuellt införande av alternativa driftsformer
  • Bevaka att det finns tillgängliga bostäder för pensionärer

Deltagande pensionärsorganisationer:

  • Pensionärernas Riksorganisation (PRO), tre ledamöter och tre ersättare
  • Sveriges Pensionärsförbund (SPF), två ledamöter och två ersättare
  • Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) två ledamöter och två ersättare
  • Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) en ledamot och en ersättare

Sammansättning

Rådet väljs för fyra år och mandattiden ska sammanfalla med Kommunfullmäktiges mandatperiod. Kommunstyrelsen utser ordförande bland sina ledamöter i rådet. Pensionärsrepresentanterna utser vice ordförande bland sina ledamöter.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år och pensionärsrådet har rätt att kalla berörda politiker och tjänstemän till nämnda sammanträden.

Reglemente för centrala pensionärsrådet Pdf, 195.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Centrala pensionärsrådet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol