Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Centrala pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet är ett samråds-, informations- och remissorgan med rådgivande funktioner knutet till Kommunstyrelsen och ska behandla allmänna frågor om kommunens äldre- och pensionärsservice.

Pensionärsråden har till syfte att:

 • Skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Borås Stad
 • Vara organ för ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och Borås Stad
 • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre

Pensionärsrådets huvudsakliga uppgift är att medverka i långsiktig utveckling för att skapa goda förutsättningar för äldre i Borås Stad, det inkluderar:

 • Kommunens äldreomsorg samt frågor angående budget
 • Yttra sig vid eventuellt införande av alternativa driftsformer
 • Bevaka att det finns tillgängliga bostäder för pensionärer

Deltagande pensionärsorganisationer:

 • Pensionärernas Riksorganisation (PRO), tre ledamöter och tre ersättare
 • Sveriges Pensionärsförbund (SPF), två ledamöter och två ersättare
 • Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) två ledamöter och två ersättare
 • Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) en ledamot och en ersättare

Sammansättning

Rådet väljs för fyra år och mandattiden ska sammanfalla med Kommunfullmäktiges mandatperiod. Kommunstyrelsen utser ordförande bland sina ledamöter i rådet. Pensionärsrepresentanterna utser vice ordförande bland sina ledamöter.

Rådet sammanträder minst fyra gånger per år och pensionärsrådet har rätt att kalla berörda politiker och tjänstemän till nämnda sammanträden.

Reglemente för centrala pensionärsrådet Pdf, 149.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Protokoll

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Centrala pensionärsrådet

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Ordförandeklubba

  Kulturnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kulturhuset, Röda rummet

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Arbetslivsförvaltningens entré.

  Arbetslivsnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72